Till: Stockholms stad

Ta bort parkeringen på Bergsunds strand

Parkeringen vid Bergsunds strand 25 skapar ett avbrott i en annars trevlig, trygg och oerhört välanvänd gång- och cykelväg längs vattnet.

Pga parkeringen på båda sidor av gatan får cyklar det trångt och ordentlig cykelinfrastruktur saknas. Dessutom är gångbanan smalare än det egentliga behovet.

Helst av allt skulle parkering och bilar förbjudas helt på sträckan annat än för angöring. Om det inte går bör parkering förbjudas på ena sidan, alternativt görs åtminstone den snedställda parkeringen om till vanlig kantstensparkering för att skapa mer bredd för gående och för cyklister.

Varför är det viktigt?

En av Stockholms innerstads längsta och vackraste strandpromenad avbryts abrupt av en parkeringsplats som annars skulle vara en fantastisk plats för folk att vara på! Försvinner parkeringen så frigörs över 1500kvm som kan användas på betydligt trevligare sätt.

Bergsunds strand 25, 117 38 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL