Till: Den Svenska riksdagen

Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården. Skriv under och dela vidare.

Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården.  Skriv under och dela vidare.

Ska bara de rikaste ha de bästa tänderna? Dessa mänskliga plågor och orättvisor får inte fortsätta. Folk måste sätta ned foten.

Varför är det här viktigt?

För att folk ska kunna tugga i sig mat, fortsatt ha god matsmältning, god psykisk hälsa och med detta inte falla in i kroniska sjukdomar, är det mycket viktig att alla har möjligheter att fixa sina tänder. Men så är det inte i Sverige i dag. För över halvparten av den vuxna befolkningen är inte denna lyx en självklarhet. Det borde det varit, för tänderna er också en del av kroppen. Eller tror våra politiker att tänderna er nåt som vi puttar in från en byrålåda varje dag!

Hur den kommer att överlämnas

Målet er att alla namnunderskrifterna, skall överlämnas fysisk till riksdagens hälsopolitiska ansvarig. Men i takt med mina sjukdomar försämras så värkar detta vara utom synhåll. Så om inte någon annan kan träda fram och lämna dessa fysisk! måste jag lämna dom digitalt över nätet.
Men jag har allaredan informerat samtliga partier om vår kampanj.

Rosenbad, Stockholm

Anledningar att skriva under

  • 2017 så finns det inget som talar emot att tandvård inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Det är en rättighet att få ha bra tänder och att få hjälp när man får problem utan att behöva "råna en bank" eller skuldsätta sig för resten av livet, för att inte tala om att inte kunna äta vad man vill. Vi människor får vår första tand från ca 4-5 månaders ålder och de tillhör vår kropp precis som våra lemmar och organ. Need I say more?
  • Jag tycker det är horribelt att tandvårdskostnader inte är subventionerade, utan en fråga om vilken samhällsklass man tillhör. Munhälsa och övrig hälsa är sammankopplade!
  • Alla ska ha rätt till tandvård.

Uppdateringar

2018-02-22 18:03:46 +0100

50,000 underskrifter nådda

2017-10-02 21:11:37 +0200

20,000 underskrifter nådda

2017-09-27 08:47:20 +0200

10,000 underskrifter nådda

2017-09-26 13:05:44 +0200

5,000 underskrifter nådda

2017-09-25 19:55:15 +0200

1,000 underskrifter nådda

2017-09-25 18:06:57 +0200

500 underskrifter nådda

2017-09-25 16:30:38 +0200

100 underskrifter nådda

2017-09-25 16:19:56 +0200

50 underskrifter nådda

2017-09-25 16:09:37 +0200

25 underskrifter nådda

2017-09-25 16:03:41 +0200

10 underskrifter nådda