Hoppa till huvudinnehåll

Till: TV4 och övrig media

Till TV4: Donera alla intäkter för P. Roberto-intervjun till en anti-trafficking organisation!

En uppmaning till TV4 och övrig media: Donera alla pengar från rapporteringen kring P. Robertos sexköp till en organisation som arbetar mot människohandel.

Varför är det viktigt?

Att en maktinstitution som TV4 tillsammans med övrig media väljer att låta förövarens berättelse hamna i fokus, utan att ens nämnvärt kritisera denne, är bortom all kritik. Förövarens självömkan och mediauppbåd prioriteras före det verkliga problemet och de verkliga offren.

År 2016 föll över 25 000 människor offer för trafficking världen över. Men mörkertalet är stort, då många länder saknar system för att registrera offerantalet och långtifrån alla fall upptäcks. Den vanligaste orsaken är trafficking i sexuellt syfte och majoriteten av de utsatta är kvinnor och barn.

En av de största anledningarna till att trafficking fortsätter vara en lukrativ affär för alla inblandade utom offren är efterfrågan. En efterfrågan som likställer människoliv med handelsvaror och i stor utsträckning skapas av individer som köper sex.

Källor:

FN, "Global Report on Trafficking in Persons", https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf, 2018

FN, "Human trafficking cases hit a 13-year record high, new UN report shows", https://news.un.org/en/story/2019/01/1031552, 2019

Omslagsbilden är tagen från P. Robertos officiella instagram.

Uppdateringar

2020-05-16 05:31:00 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-05-15 23:08:23 +0200

500 underskrifter nådda

2020-05-15 22:29:15 +0200

100 underskrifter nådda

2020-05-15 22:04:58 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-15 21:45:47 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-15 21:28:10 +0200

10 underskrifter nådda