Hoppa till huvudinnehåll

Till: UNDERSKÖTERSKEUPPRORET GBG MED KRANSKOMMUNER INKL. KUNGSBACKA, SAMT HELA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

UNDERSKÖTERSKEUPPRORET GBG MED KRANSKOMMUNER INKL. KUNGSBACKA, SAMT HELA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Ge Sverige ett genomgripande vårdlyft, mer resurser, mer personal, bättre scheman och en bättre arbetsmiljö.

De delade turerna skall bort, de reducerade passen från tio timmar till nio timmar för våra nattarbetande kollegor skall bort.

Varför är det viktigt?

Vi undersköterskor tillsammans med vårdbiträden är Sveriges i särklass största yrkesgrupp. Ändå har man inte förstått att det måste bara slutsparat nu. Det räcker nu. Vi är så många som inte vet om vi klarar av att arbeta till pensionen. Vi är så många som är sjukskrivna. Vi är kittet somhåller samman Sverige. Våra äldre förtjänar det bästa.
Det gör vi också.

Hur den kommer att överlämnas

Personligen till Kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner, samt till ansvariga i Landstinget.

Vänersborg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-08-31 00:12:57 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-08-29 19:02:10 +0200

500 underskrifter nådda

2019-08-28 13:51:05 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-28 11:47:43 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-28 10:22:47 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-28 10:00:52 +0200

10 underskrifter nådda