Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regering, Riksdagsledamöter och politiker i Sverige

Utlys klimatnödläge i Sverige

Kära Regering, Riksdagsledamöter och övriga politiker i Sverige,

I Köpenhamn samlades ledarna för 94 världsstäder i klimatnätverket C40 och de började med att utlysa globalt klimatnödläge. Då anser jag att det är dags att Sverige som land går ut och deklarerar klimatnödläge. NU. 4 länder, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Irland, har redan deklarerat klimatnödläge men de ger trots detta stora summor pengar till den fossila industrin.

Jag vill att Sverige som land tar täten och visar att vi menar allvar med våra fina ord om klimatet och för att vi snabbt måste göra en omställning i Sverige. Denna omställning måste göras på många plan. Ekonomin måste ställas om, företag måste göra ett omtag och syna alla områden för deras omställning, vi måste alla se över hur vi lever och våra konsumtionsvanor måste förändras för att nämna några exempel. Inget område eller fråga kan vara för helig för att synas med klimat och miljöperspektiv.

För att vi ska nå målet att inte överstiga 1,5 graders uppvärmning av planeten måste arbetet starta nu. Det måste göras en radikal förändring och det arbetet måste, som sagts, påbörjas i alla samhällets områden.

Detta kommer kräva mod och beslutsamhet för det är många svåra frågor som måste ställas och mycket som måste förändras, oavsett vad vi tycker om det.

Hela samhället kommer ställas inför stora utmaningar och ska vi klara detta innan 2050 så måste vi gå in i ett nödläge där saker omprioriteras.

I en artikel i Veckans Affärer som undertecknas av flera organisationer i Sverige så har de med några punkter som jag lagt in här för att det är viktiga punkter som jag ställer mig bakom (länk längst ned i text).
Jag lägger också till några egna exempel på vad jag önskar att Sverige gör nu.

”Klimatnödläget bör ses som ett effektiviserande verktyg för att vidta följande åtgärder omedelbart:

• Klimatskadliga subventioner fasas ut

• Stoppa all statlig nyfinansiering av fossila verksamheter samt divestera från nuvarande fossilt ägande i stat, myndigheter och statliga bolag

• Stoppdatum för försäljning av nya fordon med förbränningsmotorer och för försäljning av fossila bränslen senast år 2030

• Avsluta alla stora projekt som kommer att leda till högre klimatutsläpp, såsom expansioner eller nybyggnationer av flygplatser, nya motorvägar och annan infrastruktur för fossil energi

• Storsatsa på förnybar energi och cirkulär ekonomi

• Sätt mål för minskade konsumtionsbaserade utsläpp

• Skydda och restaurera skogar och våtmarker så de blir kolsänkor

• Utsläppsminskningar prioriteras inom samtliga myndigheter och departement

• Inför en nationell klimatbudget med minst 10 % obligatoriska utsläppsminskningar per år.”

Extra:
• Skapa ett ”Klimatkonto” där de med minst resurser har störst konto och de med störst resurser har minst, ta fram ett system att sätta en klimatprislapp på produkter.

• Inför skattesystem på hållbarhet och miljövänlighet där ju mer hållbar en produkt är, desto mindre skatt.

• Fri kollektivtrafik och utbyggd kollektivtrafik i hela landet, kanske involvera företag i att se till att deras anställda kan ta sig till arbetet.

• Sakta men säkert fasa ut privatbilism ur städer, gör om ytor som bilar upptar till odlingsområden, nya bostadsformer, gång/cykelvägar och mer yta för kollektivtrafik.

• Storsatsa på energisnåla miljövänliga och hållbara hyresbostäder så att bostadsbristen byggs bort, dessa ska sedan vara med en kostnad en ensamstående kan klara av.

Varför är det viktigt?

Detta är, som sagts tidigare, bara några exempel på vad som måste påbörjas och genomföras inom en snar framtid.
Jag kräver att våra politiker som är valda av folket gör det som måste göras och tar de beslut som måste tas.

Detta är bland det viktigaste vi har att göra, troligen under hela människans livstid. Vi utrotar arter i en snabb takt, vi ändrar jordens fantastiska system och förstör för varje levande organism.

Om inte vi kan göra detta genom samarbete och innovationer, snabbt, vad är då människors styrka? Dags att leva upp till den intelligens vi sägs ha och ta vara på den enda planet vi har.

För vårt lands och för kommande generationers skull.

Omställning måste ske nu, det får dock inte slå hårdast mot de med lägst resurser.

Arbete mot orättvisor och för jämlikhet och människors bästa måste samtidigt vara i fokus tillsammans med klimatomställning.

https://www.va.se/nyheter/2019/09/26/debatt-dags-att-utlysa-klimatnodlage/

Sara Mattsson Leidelmeijer
Aktivistera Mera

Länkar

Uppdateringar

2019-10-17 09:56:53 +0200

100 underskrifter nådda

2019-10-16 16:38:18 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-16 15:06:01 +0200

25 underskrifter nådda

2019-10-16 14:07:11 +0200

10 underskrifter nådda