Hoppa till huvudinnehåll

Till: Föreningsstyrelsen, kommunalråd, politiker.

VARSLA INTE PERSONALEN I FOLKETS HUS HAMMARKULLEN

Folkets hus i Hammarkullen räddat!

https://sverigesradio.se/artikel/7415806

Varsla inte personalen i Folkets Hus Hammarkullen!
Stäng inte ner Folkets Hus Hammarkullen!

Varför är det viktigt?

Folkets Hus Hammarkullen är en viktig samlingspunkt för hela stadsdelen och hjärtat i det myllrande föreningslivet i Hammarkullen och hela Angered.
I huset som ligger mitt på torget hålls möten, fester, konferenser, kulturkvällar, utställningar, konserter, skolbio, läxläsning och minnesstunder mm.

Folkets Hus styrelse har pga. rädsla för minskat anslag från stadsdelen beslutat att säga upp personal i Folkets Hus Hammarkullen.

Vi (personalen i huset) tror att huset behöver vara bemannat med kunnig och kompetent personal som känner föreningar och människor i området för att skapa en öppen och demokratisk mötesplats, det ska vara ett rent och fint hus utan skadegörelse och med fungerande ljud, ljus, teknik, möblering och som kan erbjuda service i samband med uthyrning för konferenser och andra arrangemang.
Personalen i Folkets hus Hammarkullen har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor och har kämpat länge med hur man ska uppföra sig och respektera varandra när man besöker eller hyr Folkets hus, det är ingenting som sköter sig självt utan kräver mycket jobb och som fortsättningsvis kommer kräva mycket arbete, ett slags uppfostringsarbete.

Nedskärningar och varslad personal i Folkets hus kommer innebära att huset om det skall kunna vara öppet får hyras ut obemannat till stora delar, kanske med något slags tvätt lås system, det har visat sig i området att det inte har fungerat särskilt bra.

Att spara in pengar på Folkets hus, fritidsgårdar, parklekar och medborgarkontor är en kortsiktig lösning som kommer ge stora problem i framtiden, speciellt i områden som Hammarkullen som är med på listan över särskilt utsatta områden. I dessa områden behöver man stärka dessa krafter för att motverka kriminalitet och utanförskap. Mer poliser kommer aldrig ensamt lösa dom här problemen, vilket dom påpekar själva!

Vi måste ge människor i dom här områdena förutsättningar att lyckas och skapa en framtidstro som kan vända den negativa utveckling som leder till våld och utanförskap.
Vi tror att dom här besparingarna kommer kosta oss dyrt i framtiden och kommer leda till fler barn som inte klarar skolan och hamnar utanför samhället med allt vad det innebär.

Vi läser dagligen om linbanor, utredningar och projekt som kostar 100 tals miljoner och som inte mynnar ut i någonting alls, tänk hur många lärare, fritidspedagoger och personal i Folkets hus det hade finansierat.

Personalen i Folkets Hus Hammarkullen
Hammarkullen, Gothenburg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-02-27 08:48:02 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 137 underskrifter

2019-12-23 09:05:00 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-08 09:08:24 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-04 12:03:46 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-03 22:29:26 +0100

10 underskrifter nådda