Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lidköpings politiker

Vi förtjänar lön för vårat arbete!

Dags för ett lokalt avtal!

Att få betalt för hela sin arbetstid är en självklarhet. Dock inte om du jobbar inom vissa områden i LSS och personlig assistans.
Där jobbar man under en bilaga som kallas för Bilaga J där man sover kvar på jobbet för att ge en trygghet hos brukarna, detta för att de ska få ett självständigt liv.
Ifall det skulle ske något så finns personal tillhands dygnet runt för stöd och stöttning.

Varje journatt är 8 timmar lång, men med Bilaga J så är 4 av dessa 8 timmar fullt betalt, och de övriga 4 timmarna får man något som kallas för jourersättning.
Jourersättningen på vardagkvällar ligger på 16.32 kr i timmen, dessa 16.32 kr är då efter skatt.

I snitt så jobbar man 3 vardagsnätter i månaden.
3 nätter i månaden där 4 timmar varje natt går under jourersättning.
3x4=12 timmar med jourersättning.
12x16.32=195,8 kr är då vad man tjänar totalt på dessa 12 timmars jobb under en månads tid.

Man jobbar ju även varannan helg när man jobbar inom social världfärd, även då så får man jourersättning under nätterna man gör då. I snitt så blir det 2 journätter i månaden.
Jourersättningen ligger då på 34,48 kr i timmen. Vilket innebär 8 timmar med jourersättning,
8x34.48=275,8 kr totalt för 8 timmars sovande jour.

När det är storhelg så ligger jourersättningen på 79.87 kr i timmen efter skatt.
Att räkna på storhelgerna är svårare då det inte är säker vem av oss i personalgruppen som får jobba dem.
Vissa vill jobba mer storhelger och andra färre. Detta beror helt på hur ens privatliv ser ut.
För ensamstående föräldrar är storhelgerna ännu tuffare, för det är inte alltid man har nära och kära som kan hoppa in och ställa upp. Även nattförskolan har stängt vissa storhelger.
Men oavsett vad så missar man som jobbar storhelger mycket i ens privatliv, då man får tacka nej till att umgås med familj och vänner för att man sover på jobbet.

Att få sova på jobbet kan anses som en lyx, men sanningen är att det är långt ifrån lyxigt. Att sova jour kan komma med många konsekvenser, många sover sämre på jobbet än vad man gör hemma.
Om någon behöver hjälp eller stöd på natten så ska man som personal vara behjälplig med ett leende på läpparna oavsett klockslag på dygnet.
Vissa som ska sova jour får inte sova alls, det beror på hur just deras verksamhet ser ut.

När man jobbar under jourersättningen så är dessa 4 timmarna inte pensionsgrundande, den tiden räkas heller inte med i vår arbetstid.
Detta innebär att man måste jobba ikapp dessa 20 timmarna varje månad för att komma upp i heltid, så man är på jobbet ca 120 % men får bara betalt som en 100 % tjänst.

Detta innebär att man jobbar ca 20 % gratis varje månad till
Lidköpings kommun!

Om vi jobbar 20 timmar jour under 1 månad och sedan tar 20x12=220 timmar jour per år.
Dessa 220 timmarna är då tid som sedan ska jobbas igen. Detta innebär att man jobbar nästan ikapp 1,5 månad varje år!

Det finns nog ingen som har missat alla skriverier om 11 timmars dygnsvila. Med de nya EU bestämmelserna så blir det svårare för oss att få ihop ett hälsosamt schema. Man får jobba längre pass och med fler resurspass (överbliven tid). Detta gör att man får hitta på nya arbetsuppgifter som inte finns bara för att fylla ut resurstiden.
11 timmarsdygnvila har även gjort att man får jobba fler sena kvällar på rad, vilket leder till att man missar värdefull tid med nära och kära.

Hur mycket resurspass som man har på sin arbetsplats beror helt på hur bemanningen ser ut, på vissa ställen så är resurspassen som en 70 % tjänst. Den tiden hade man lika gärna kunnat lägga på journätterna, så hade tiden på arbetsplatsen minskat.

För att avrunda detta så vill vi vända oss till Lidköping kommuns politiker och folk som bestämmer.

Bilaga J har gjort sitt! Vi inom social välfärd har fått nog!!!

Att det ser ut såhär inom social välfärd är bara på grund av att det är ett kvinnodominerande yrke. Hade det varit män som jobbar inom social välfärd så hade inte denna fråga ens varit aktuell.
Vi lever i Sverige år 2023 och Sverige ska vara ett jämställt land, dock är detta långt ifrån sanningen.

Vill vi ha en välfärd i framtiden så måste vi göra en enorm stor skillnad. Det är svårt redan som det är rekrytera arbetskraft, och ännu svårare är det att då dom att stanna kvar med dessa usla avtal!

Så nu tycker vi att det är dags att göra Lidköpings kommun till en attraktiv arbetsmarknad där man börjar betala sina anställdas löner korrekt!!

FAKTA:
Jour ersättning enkel 23,45kr - 30 % skatt = 16.42kr/netto
Jour ersättning kval 49.26kr - 30 % skatt = 34.48kr/netto
Jour ersättning storhelg 114.10kr - 30 % skatt = 79.87kr/netto

Vardag journatt snitt 3/mån
Helg journatt 2/mån
Jour tid/mån 20tim
20 x 11 = 220tim jourtid/år

Varför är det viktigt?

Att få betalt hela sin arbetstid, är en självklarhet. Dock inte om du jobbar inom vissa områden i LSS och personlig assistans.

Lidköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-20 19:46:46 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-20 08:47:02 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-19 22:07:40 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-19 21:21:23 +0100

10 underskrifter nådda