Hoppa till huvudinnehåll

Till: Barn och ungdomsförvaltningen, Habo kommun

Vi vill ha kvar förskolan Gullvivan!

Vi vill ha kvar den lilla kommunala förskolan Gullvivan!
”Alla barn är olika. Därför kan vi inte bemöta dem som om de vore lika”
(citat från Petra Krantz Lindgren, Författare, föreläsare och föräldrarådgivare)

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 3:
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas
vad som bedöms vara barnets bästa!

Vi föräldrar har valt den lilla förskolan Gullvivan för att det är våra barns bästa!

Var finns barnperspektivet i förslaget att alla barn bara kan få kommunal barnomsorg på stora förskolor?

Skolverket skriver:
Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan.
Kommunen ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola om
vårdnadshavaren önskar det.
Den ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Varje barn ska ges förutsättningar till
utveckling och lärande genom att leka, skapa och utforska.
Vi föräldrar i Habo har ingen möjlighet att få pedagogisk omsorg för våra barn.

Forskning framhåller vikten av att förskolan organiseras efter de små barnens behov:

Trygghet är grunden för utforskande och lärande. Barn som känner sig trygga i för-skolan kan lättare slappna av och ägna sig åt lek och lärande.

De senaste årens förskolereformer, har /…/ saknat ett barnperspektiv.
Reformerna har främst handlat om rätten att få plats inom fyra månader, organisa-torisk mångfald (privatisering) och införandet av maxtaxa.
– Någon motsvarande satsning på god omvårdnad har inte skett, tvärtom
(citat från Malin Broberg och Anders Broberg, psykologer och forskare)

Det finns EN liten kommunal förskola i centrum. Gullvivans förskola måste vara kvar för att:

Erbjuda de barn som behöver det för sin trygghet och bästa, ett litet
sammanhang att vistas i

Erbjuda barnomsorg i ett mindre sammanhang för de föräldrar som ser det som sina barns bästa

Förslag: Fyll inte på med placeringar av barn från förstagångsföräldrar på 2 avdelningar på de större kommunala förskolorna. Utan pausa två avdelningar tills bygget av Kärnekulla och inflyttningen till Habo ökar igen. Vid behov kan två avdelningar som är nära varandra och inte blir tillräckligt stora skapa en avdelning. På så vis kan alla barns möjlighet till trygghet, kontinuitet och behov av olika sammanhang tillgodoses.

Varför är det viktigt?

Tillsammans kan vi skapa sammanhang som kan matcha barns olika behov kring barnomsorg!

Tillsammans kan vi påverka!

Tillsammans kan vi få ett varierat utbud av barnomsorg i Habo!

Skriv under för att hjälpa oss behålla den lilla kommunala förskolan Gullvivan!

Hur den kommer att överlämnas

Vid informationsmötet den 16 mars i kommunhuset kommer namninsamlingen att överlämnas.

Så det är bråttom! Skriv under nu och berätta om detta för andra!

Habo, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-15 23:02:11 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-14 12:39:55 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-11 18:54:51 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-10 12:43:21 +0100

10 underskrifter nådda