Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ansvariga politiker

Äldreomsorgen och sjukvården behöver en rejäl och långsiktig upprustning - NU!

Politiker! Ta ert ansvar för Sveriges sjukvård och äldreomsorg. Välfärden har inte råd med fler skattesänkningar – tillsätt de resurser som behövs och gör det nu!

Varför är det viktigt?

Det krävs en ordentlig och långsiktig upprustning av äldreomsorgen och sjukvården i hela landet. Men för att det ska bli verklighet behövs påtryckningar från alla tänkbara håll. Var med och väck engagemang i frågan genom att delta i den här namninsamlingen, men också genom att sprida initiativet till andra. Ju fler underskrifter, desto mer benägna är styrande politiker att lyssna på våra krav.

Äldreomsorgen och sjukvården i landet har länge drabbats hårt av nedskärningar. Vi ser dem dagligen i form av otrygga anställningar och för få anställda. Konsekvenserna det medför har under det senaste årets pandemi blivit än mer kännbara än tidigare, och läget är akut.

Ytterligare skattesänkningar riskerar att leda till fortsatta nedskärningar och att möjligheten till välbehövliga tillskott i form av statliga bidrag minskar. För att Sverige ska kunna säkra en trygg och stabil sjukvård och äldreomsorg behövs mer gemensamma medel – inte minskade skatteintäkter.

Kommunal Västerbotten Umeå
Kommunal Region Västerbotten

Uppdateringar

2021-06-23 09:21:00 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-27 09:02:41 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-23 10:58:18 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-21 15:32:50 +0200

10 underskrifter nådda