Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnadsnämnden

Almen i Björkekärr

Vi vill bevara almarna, lönnarna, aspen och de andra träden.

Ifrågasätter om det är rimligt att ersätta träd med bilparkering.

Detaljplan för bostäder vid Stabbegatan inom stadsdelen Sävenäs SBF-2023-00128

Varför är det viktigt?

Träden är en del av atmosfären för oss som bor i husen. De bidrar till skuggor och insynsskydd inne i bostäderna. De skapar en relation mellan människor och mer än människor. Till de fåglar som regelbundet slår sig ner på trädens grenar,
upplevelsen av årstidsväxlingar som blir närvarande inne i bostäderna.

Ock ljuset!

Hur solens strålar filtreras i trädens lövverk och och när trädens krona reflekterar det magiska ljuset tillbaka in i rummen trots att solen går ner på andra sidan byggnaden. Det kommer inte finnas om träden försvinner.

Det finns en oro och sorg att vi idag har planer om att ersätta träd med parkeringsplatser i området.

Stabbegatan, 416 80 Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-29 10:32:04 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-27 20:44:59 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-16 14:03:11 +0200

10 underskrifter nådda