Hoppa till huvudinnehåll

Till: Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

ÅTERSTÄLL TORRLAGDA VÅTMARKER

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Torrlagda våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik under ett år. Det motsvarar hela 25 % av vårt lands utsläpp.

Återställ Våtmarker kräver att regeringen omedelbart börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker i stor skala. Det första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen.

Varför är det viktigt?

Klimatkatastrofen har börjat. Människor dör redan idag av den globala uppvärmningen genom överhettning, översvämningar, bränder, torka, svält, krig.

Det är värre än vi får höra. Vi är inte förberedda på den katastrof som kommer. Sverige kommer drabbas. Uppvärmningen kommer förstöra vår ekonomi, våra familjer och allt vi älskar med vårt land.

Våtmarker är livsviktiga. De binder inte bara stora mängder koldioxid utan fyller även på dricksvattenreserver, motverkar översvämningar och ökar den biologiska mångfalden.

Länkar

Uppdateringar

2022-07-16 10:53:55 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-05-29 10:23:28 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-27 23:52:17 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-27 21:54:05 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-27 19:40:19 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-27 19:06:57 +0200

10 underskrifter nådda