Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karin Tegmark Wisell – Folkhälsomyndigheten

Begränsa skärmtid hos barn

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO:s, riktlinjer ska barn under två år inte ha någon skärmtid alls och barn över två år bör max ha en timmes användning per dag.

Riktlinjerna grundar sig i forskning som tyder på att barn i ung ålder tar skada av skärmtid.
Tillämpar man de rekommendationer WHO gått ut med ska det förbättra barns kognitiva utveckling och påverka den livslånga hälsan.

Länder, såsom bland annat Norge, har valt att gå efter WHOs riktlinjer. Men i Sverige har Folkhälsomyndigheten valt att tiga. Istället har dom valt att prata om barns stillasittande – samtidigt som det införts digitala verktyg och skärmar i förskola och skola.

Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet, som ansvarar för att verka för en god folkhälsa och upplysa om eventuella hälsohot.
När WHO och forskare alarmerar om hur skärmanvändningen påverkar barn negativt – bör inte Folkhälsomyndigheten göra detsamma?

Skriv under om du önskar att Karin Tegmark Wisell – General Direktör för Folkhälsomyndigheten tar ansvar för detta och upplyser föräldrar om de risker skärmanvändning har på barn!

Varför är det viktigt?

Den digitala utvecklingen har gått i en fasansfull takt. I dagens samhälle blir man inte förvånad att en femåring äger en egen mobiltelefon. Många förälder väljer att använda skärmar som ett substitut för närhet, lek och rörelse. Att sätta ett barn framför en skärm är ett enkelt och effektivt sätt för att få barnet nöjd.

Det många föräldrar inte vet är att skärmanvändning kan vara skadligt för barns kognitiva och språkliga utveckling. Forskare är också eniga om att depression, ätstörningar och dålig självkänsla kryper ner i åldrarna, som är starkt kopplat till internet och sociala medier.

Trots att det råder delade åsikter kring barn och skärmtid bör Folkhälsomyndigheten upplysa föräldrar om riskerna och införa rekommendationer framåt.
Likt alla rekommendationer kan familjer själv välja hur dom önskar göra – men då är dom åtminstone upplysta om riskerna!

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-01-26 16:29:44 +0100

10 underskrifter nådda