Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karin Tegmark Wisell – Folkhälsomyndigheten

Begränsa skärmtid hos barn

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO:s, riktlinjer ska barn under två år inte ha någon skärmtid alls och barn över två år bör max ha en timmes användning per dag.

Riktlinjerna grundar sig i forskning som tyder på att barn i ung ålder tar skada av skärmtid. Tillämpar man de rekommendationer WHO gått ut med ska det förbättra barns kognitiva utveckling och påverka den livslånga hälsan.

Norge och USA har valt att följa Världshälsoorganisationens rekommendationer. I Sverige har Folkhälsomyndigheten däremot varit tyst i frågan om skärmanvändning bland barn. Myndigheten har istället valt att fokusera på barns stillasittande beteende och gett riktlinjer till hur man främjar fysisk aktivitet. Eftersom ökat stillasittande hos barn är en känd konsekvens av ökad skärmanvändning, borde inte myndigheten istället fokusera på grunden till problemet?

Folkhälsomyndigheten, en nationell myndighet som ansvarar för att främja en god folkhälsa och tillhandahålla information om potentiella hälsohot.
När både Världshälsomyndigheten och forskare alarmerar om hur skärmanvändningen påverkar barn negativt, borde inte Folkhälsomyndigheten göra likadant?

Skriv under om du önskar att Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, tar ansvar för detta och upplyser föräldrar om de risker skärmanvändning har på barn!

Varför är det viktigt?

I en värld där tekniken utvecklas i en exponentiell takt har barns användning av skärmar blivit ett ämne som oroar både föräldrar och forskare. Skärmanvändning med tillhörande sociala medier och internet har blivit en del av människors vardag. I dagens samhälle blir man inte förvånad om en femåring äger en egen mobiltelefon.

Vad många föräldrar inte vet är att skärmanvändning kan vara skadligt för små barns kognitiva och språkliga utveckling. Forskare är också överens om att depression, ätstörningar och låg självkänsla kryper neråt i åldrarna - ett mönster som är starkt kopplat till internet och sociala medier.

Att barn förr eller senare kommer att introduceras för en skärm är säkert. Som förälder kan man inte stoppa denna utveckling, men genom tydliga rekommendationer och riktlinjer kan föräldrar bättre veta hur de ska tänka när de introducerar en skärm. Rekommendationerna bör tala om för föräldrar hur mycket skärmtid som rekommenderas beroende på barnets ålder samt vilken typ av innehåll barnet bör exponeras för. Det är en stor skillnad på bra och dålig skärmtid.

Folkhälsomyndighetens uppgift blir därför att lägga all fakta på bordet och sätta tydliga riktlinjer och rekommendationer framåt.
Som med alla rekommendationer är det upp till varje enskild individ att bestämma hur man önskar gå vidare - men då är man åtminstone medveten om riskerna.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-18 11:07:37 +0200

25 underskrifter nådda

2023-01-26 16:29:44 +0100

10 underskrifter nådda