Hoppa till huvudinnehåll

Till: ANSVARIGA POLITIKER

BEVARA GRÖNDALS BIBLIOTEK!

BEVARA GRÖNDALS BIBLIOTEK!

Vi som skrivit under namninsamlingen är oroade över de snabbt minskade öppettiderna. Från 37 tim/v i augusti till endast 26 tim/v i november. Vi vill bevara vårt bibliotek!

Varför är det viktigt?

Vi bor i ett område som växer mycket snabbt och biblioteket är en viktig demokratisk mötesplats för människor i alla åldrar. Därför protesterar vi mot minskningen av öppettiderna 2019 - vi vill bevara vårt bibliotek!


Anledningar att skriva under

  • viktigt att ha ett bibliotek
  • Använder biblioteket, det är en viktig institution som är till för alla, oavsett ålder och socialgrupp. Bra med många bibliotek, närheten.
  • "Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt." En demokratisk rättighet: https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf

Uppdateringar

2019-12-04 08:49:00 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-11-11 21:56:36 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-07 22:07:51 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-07 20:53:21 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-07 20:31:05 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-07 20:17:11 +0100

10 underskrifter nådda