Skip to main content

Till: ANSVARIGA POLITIKER

BEVARA GRÖNDALS BIBLIOTEK!

BEVARA GRÖNDALS BIBLIOTEK!

Vi som skrivit under namninsamlingen är oroade över de snabbt minskade öppettiderna. Från 37 tim/v i augusti till endast 26 tim/v i november. Vi vill bevara vårt bibliotek!

Varför är det här viktigt?

Vi bor i ett område som växer mycket snabbt och biblioteket är en viktig demokratisk mötesplats för människor i alla åldrar. Därför protesterar vi mot minskningen av öppettiderna 2019 - vi vill bevara vårt bibliotek!


Anledningar att skriva under

  • Det är helt onödigt att ta död på en stadsdel eller ett mindre centrum genom att avveckla sådant som samlar människor i alla åldrar. Det är unikt och viktigt och för oss som barnfamilj ovärderligt. Stadsliv borde ligga i alla politikers intressen, tom för de som mest bryr sig om marknadsvärden som borde detta vara ett intresse.
  • Gröndals Bibliotek är själva hjärtat i Gröndals centrum. Där kan alla människor och åldrar mötas.
  • biblioteken är ett nav i kunskapssamhället.

Uppdateringar

2019-11-11 21:56:36 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-07 22:07:51 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-07 20:53:21 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-07 20:31:05 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-07 20:17:11 +0100

10 underskrifter nådda