Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Folkomröstning om vinst i välfärden

I demokratins namn kräver vi en folkomröstning om vinst i välfärden.

Varför är det viktigt?

Välfärden är inte vilken fråga som helst, utan något som direkt påverkar allas våra liv. Välfärden är vår. Vi betalar skatt för att få en trygg och rättvis välfärd, men de senaste åren har vi sett att resurserna inte räcker till. Trots det tillåts privata företag fortsätta att plocka ut stora vinster. Det har inte blivit bättre för barn, gamla och sjuka, däremot mer ojämlikt. Pressen på de anställda ökar och allt färre söker sig till välfärdsyrkena. Krisrapporterna avlöser varandra men en majoritet av politikerna lyssnar hellre på välfärdsbolagens lobbyister än på oss medborgare.

Enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet vill en majoritet av väljarna, även allians- och SD-väljarna, inte tillåta vinstutdelning i välfärden. En majoritet vill samtidigt ha valfrihet – men utan vinstintresse. Medborgarna vill hellre se idéburna organisationer som alternativ till välfärd i offentlig regi.

Inför valet saknas ett politiskt förslag om att helt ta bort de vinstdrivna företagen från välfärden. Med andra ord - demokratin fungerar inte. Därför kräver vi en folkomröstning med frågan:

JA eller NEJ till vinst i välfärden?

https://www.svd.se/matning-valjarna-ar-mot-vinster-i-valfarden

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/valjare-och-politiker-langt-ifran-varandra-i-vinstfragan-17126

https://www.etc.se/debatt/lat-svenskarna-folkomrosta-om-vinst-i-valfarden

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd:
https://www.facebook.com/valfardskampanjen/

Nätverket för Gemensam Välfärd:
http://www.gemensamvalfard.se
https://www.facebook.com/groups/91739057499/

Uppdateringar

2018-03-24 14:04:04 +0100

5,000 underskrifter nådda

2018-03-15 14:46:06 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-03-13 20:59:16 +0100

500 underskrifter nådda

2018-03-12 20:01:45 +0100

100 underskrifter nådda

2018-03-12 17:42:41 +0100

50 underskrifter nådda

2018-03-12 16:37:05 +0100

25 underskrifter nådda

2018-03-12 13:56:39 +0100

10 underskrifter nådda