Hoppa till huvudinnehåll

Till: Falkenbergs komun

Gratis Mensskydd på Falkenbergsgymnasieskola

Vi vill införa gratis menskydd och det är kommunens ansvar för att agerar på det som eleverna på de kommunala skolorna kräver. det handlar om en jämställdhetsfråga som som ett flertal kommuner har bedrivit varför ska inte då Falkenbergsgymnasieskola vara ett praktexempel på att bedriva en fråga som bör vara en självklarhet

Varför är det viktigt?

Gratis mensskydd innebär frihet att kunna gå till skolan och känna sig trygg att det finns skydd tillgängligt under skoldagen. Detta handlar om att ge flickor på Falkenbergsgymnasieskola samma möjlighet att närvara i skolan, på lika villkor som de som inte har mens. Detta arbete kommer påverka dagens samhälle och barnen i framtidens möjligeter för lika skolgång och möjligeter

Falkenberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-01-19 21:53:05 +0100

10 underskrifter nådda