Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms stads politiker & tjänstemän

Hjälp oss förverkliga "Reformaten på Kungsholmens klimatudde"

//ENGLISH VERSION BELOW//

Kära beslutsfattare,

Vi vill få möjlighet att hyra Annexet i Rålambshovsparken för att bedriva vår verksamhet.

Idag är detta hus, som ligger på Smedsuddsvägen 23, igenbommat och har varit det sedan 2016. Det är en stor sorg för att en byggnad med så höga kulturhistoriska värden, i hjärtat av vår huvudstad, står tom och tillåts förfalla. I stället vill vi att Annexet ska fyllas av liv och rörelse igen och bli ett skyltfönster för framtidens möjligheter till en hållbar värld - genom maten.

Vår vision är att öppna ett Reformaten-hus. En permanent plats där vi genom maten jobbar med människan, naturen och klimatets hälsa på daglig basis, i olika format.

Reformatens hus är tänkt att skapa ett lokalt ekosystem där flera rådande samhällsutmaningar adresseras - som integration, människans fysiska och psykiska hälsa, vår natur samt djurs välmående.

Huset ska andas positiv förändring genom utbildning och kunskap, vilket appliceras på allt; såväl på tallriken, som i lokalerna och trädgården.

Vi vill sätta en plats och ett helt folk i rörelse. Genom maten kommer vi förena gamla med unga, stad med land, producenter med konsumenter, trender med traditioner, och samhällets alla klasser och kulturer.

Husets mål är att bli en naturlig mötesplats för alla de föreningar och organisationer som jobbar med frågor relaterade till klimat, natur, hälsa och mat.Vi vill även se andra typer av föreningsverksamheter för gamla som unga.

Utveckla denna plats med oss!

Det finns flera andra aktörer som är intresserade av denna plats. Genom den här namninsamling vill vi visa fastighetskontoret, stadshuset och dom involverade politikerna att vi är många som önskar och är i behov av just detta - ett hus för positiv förändring.

Vill du vara med och skapa denna plats? Maila [email protected]
Om ni vill läsa mer om Reformaten, www.reformaten.com

// ENGLISH VERSION //

Help us realise our vision!

Dear decision maker,
We would like to rent the building unit in Rålambshovsparken to be used as a base for the operations of Reformaten.

Today the house, situated on Smedsuddsvägen 23, is locked-up and has been so since 2016. It is a great shame that a building like this—with a large cultural and historical value, in the centre of Stockholm—is kept out of use and allowed to fall into decay.

We would rather see that it be filled with life and movement and become a show room of future possibilities to form a sustainable world—through food.
Our vision is to open a Reformaten-house. A permanent spot where we through food, would work with the health of people, nature and the climate on a daily basis.

Reformaten-house is meant to create a local ecosystem where urgent societal challenges like integration, mental and physical health, our nature and animal welfare can be addressed. The house will embody positive change through education and knowledge, applied throughout—on the plate, in the garden and in the facility itself.
We want to mobilise a place and a people. Old and young, city and countryside, producers and consumers, trends and traditions, all cultures and classes will be united through food.

The aim is to make Reformaten-house a natural meeting spot for associations and organisations that work with climate, nature, health and food as well as for associations for young and elderly. Develop this place with us!

There are numerous actors that are interested in this site already. Through this petition, we want to show the real-estate office, Stadshuset and the involved politicians that we are many who wish for, and are in need of, exactly this—a house for positive change.

Do you want to be apart of Reformaten-house? Email [email protected]
If you want to read more about Reformaten, http://www.reformaten.com/

Why is this important?

The situation is urgent. We only have nine years. If Sweden and Stockholm are going to honour the commitments made to the climate by the Paris Agreement and Agenda 2030, large scale changes to our view of food, what food we eat and why we eat it, are needed. Today Stockholm lacks a place that is wholeheartedly dedicated to food and how it affects our world. This is what we want to change.

Varför är det viktigt?

Läget är akut. Vi har nio år på oss. Ska Sverige och Stockholm nå sina klimatåtaganden, Parisavtalet och Agenda 2030, krävs det att vi förändrar på hur vi ser på vår mat, hur vi framställer den, vilken mat vi äter och varför. Idag saknas det en plats i Stockholm som är helt ämnad åt maten och hur den påverkar vår värld - detta vill vi förändra.

Smedsuddsvägen 23, 112 35 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-01-03 19:26:52 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-10 19:24:04 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-10 14:21:20 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-10 10:29:16 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-10 09:28:14 +0100

10 underskrifter nådda