Skip to main content

Till: Riksdagen

INTE ETT ÅR TILL - CIVILSAMHÄLLETS RÖST

INTE ETT ÅR TILL - CIVILSAMHÄLLETS RÖST

Vi vill ha en lösning NU för alla barn och unga som drabbats av den tillfälliga lagen.
Vi vill att dom ska få permanenta uppehållstillstånd.

Varför är det här viktigt?

Lagen som skulle skapa "andrum" och "ordning och reda" bryter mot de universella principerna om mänskliga rättigheter. Den bryter mot asylrätten. Den har skapat sorg och smärta för så många. Den tar inte hänsyn till flykt från krig, tortyr, förföljelse, tvångsrekrytering, tvångsgifte, sexslaveri och annan utsatthet.


Anledningar att skriva under

  • Det är fullständigt omänskligt hur Sverige börjat behandla flyktingar!
  • Utvisningen till Afghanistan måste stoppas 😍
  • Jag känner så många av dessa unga afghaner som kom hit för flera år sedan. De har lärt sig svenska, de kämpar med utbildning och att bli en del av det svenska samhället. Vi behöver dem och de behöver få ro!!!

Uppdateringar

2019-11-29 21:51:10 +0100

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/inte-ett-aar-till-civilsamhaellets-roest-2946841

2019-11-29 21:43:31 +0100

Söndag 24/11 samlades människor på 77 orter från Norr till Söder i Sverige för att manifestera INTE ETT ÅR TILL.

2019-11-26 16:03:57 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-11-24 22:17:25 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-24 12:51:14 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-24 11:57:19 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-24 11:29:54 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-24 11:10:27 +0100

10 underskrifter nådda