Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

INTE ETT ÅR TILL - CIVILSAMHÄLLETS RÖST

INTE ETT ÅR TILL - CIVILSAMHÄLLETS RÖST

Vi vill ha en lösning NU för alla barn och unga som drabbats av den tillfälliga utlänningslagen.
Vi vill att dom ska få permanenta uppehållstillstånd.

Varför är det viktigt?

Lagen som skulle skapa "andrum" och "ordning och reda" bryter mot de universella principerna om mänskliga rättigheter. Den bryter mot asylrätten. Den har skapat sorg och smärta för så många. Den tar inte hänsyn till flykt från krig, tortyr, förföljelse, tvångsrekrytering, tvångsgifte, sexslaveri och annan utsatthet.

Den lag som avses är den tillfälliga utlänningslagen som var extremt kritiserad från i princip samtliga remissinstanser innan den röstades igenom sommaren 2016 (med retroaktiv tillämpning från 24/11 2015). Den förlängdes 2019 utan någon utvärdering trots all fortsatt massiv kritik 2016-2019. Det är både själva lagen i sig och tillämpningen som är grunden till den vidriga situation vi har idag för många barn och unga som flytt för att söka skydd i vårt land. Situationen omöjliggör också en bra integration genom att många yrkesgrupper och civilsamhället inte kan jobba med långsiktiga hållbara lösningar utan enbart akuta insatser för överlevnad.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer överlämnas jan-feb 2020 till den Migrationskommitté som har i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktigt hållbar migration och integrationspolitik. Kommitténs förslag ska presenteras Augusti 2020. Mer detaljerad information kommer under januari.


Anledningar att skriva under

  • Det är fullständigt omänskligt hur Sverige börjat behandla flyktingar!
  • Jag känner så många av dessa unga afghaner som kom hit för flera år sedan. De har lärt sig svenska, de kämpar med utbildning och att bli en del av det svenska samhället. Vi behöver dem och de behöver få ro!!!
  • Utvisningen till Afghanistan måste stoppas 😍

Uppdateringar

2019-12-14 23:47:02 +0100

5,000 underskrifter nådda

2019-11-29 21:51:10 +0100

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/inte-ett-aar-till-civilsamhaellets-roest-2946841

2019-11-29 21:43:31 +0100

Söndag 24/11 samlades människor på 77 orter från Norr till Söder i Sverige för att manifestera INTE ETT ÅR TILL.

2019-11-26 16:03:57 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-11-24 22:17:25 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-24 12:51:14 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-24 11:57:19 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-24 11:29:54 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-24 11:10:27 +0100

10 underskrifter nådda