Hoppa till huvudinnehåll

Till: Den styrande borgliga majoriteten i Region Halland

Jämställd ob - ersättning, veckoarbetstidsförkortning och en satsning på helheten

Namninsamlingen är inlämnad.

Efter ett politiker beslut i slutet av år 2017 gjorde den styrande borgliga majoriteten i Region Halland en skillnad i ob - ersättningen då man gjorde ett hundra procentigt påslag på ob ersättningen för sjuksköterskor men bara ett femtio procentigt påslag för undersköterskorna.

Men så har även sjuksköterskorna fått arbetstidsförkortning, de får mer tid för återhämtning, detta gavs inte alls till undersköterskorna.

Vi vill att de ska göra om, och gör rätt och ge en rättvis, jämställd satsning till undersköterskor som arbetar natten.
Att undersköterskorna ska få samma ob - ersättning och samma typ av veckoarbetstidsförkortning.

Men också att man ser till helheten och gör satsningar för all vårdpersonal, dag, kväll som natt.

Hållbara scheman, sjysta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö så all vårdpersonal får möjlighet och ork att ge bra vård men även att man genom detta också ger vårdpersonalen en vilja att arbeta kvar.

Varför är det viktigt?

Att göra en skillnad i ob - ersättning och ge olika yrkeskategorier olik tid för återhämtning är fel och skapar irritation och frustration.

Ob - ersättning ska vara densamma mellan sjuksköterskor och undersköterskor, likaså tiden för återhämtning, båda yrkeskategorierna ska ges samma tid för återhämtning.

Det är också viktigt att man ser till helheten, ser till all vårdpersonal, dag, kväll som natt och att man ger vårdpersonal förutsättningar för att ge bra vård men också en vilja att arbeta kvar för att bibehålla kompetensen ute i verksamheterna.

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer lämna in namninsamlingen till regionfullmäktige.

Halland County, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-03-06 09:04:51 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 2,963 underskrifter

2019-11-04 11:30:39 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-10-29 15:31:01 +0100

500 underskrifter nådda

2019-10-22 08:19:11 +0200

100 underskrifter nådda

2019-10-21 19:28:14 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-21 17:34:32 +0200

25 underskrifter nådda

2019-10-21 15:21:55 +0200

10 underskrifter nådda