Hoppa till huvudinnehåll

Till: Samtliga BB avdelningar som inte tillåter partner på BB, t.ex. Östra Sjukhuset och Varbergs Sjukhus.

Låt partner vara med på BB

Kampanjen är avslutad.

Låt partner vara med på BB

Covid-19 har rubbat Sverige och hela världen, vilket givetvis har krävt många tuffa åtgärder för att minska smittspridning och skydda befolkningen. Samtidigt menar vi, att man under krisens förlopp, behöver klara av att stanna upp och utvärdera dessa åtgärder.

En av åtgärderna, som endast vissa delar av landets BB-avdelningar infört, är att partnern inte får följa med mamma och barn när de flyttas från förlossning till BB. Västra Götalands Regionen och Hallands Regionen är två av de regioner där man fattat detta beslut.

Detta har skapat problematik på flera plan. Först och främst: Partnern exkluderas från den mest omvälvande och känslofyllda tiden en förälder upplever. Vidare tvingas mamman, som i månader förberett sig TILLSAMMANS MED SIN PARTNER, plötsligt lämnas ensam efter den mest energiuttömmande kraftansträngningen hon (förmodligen) kommer uppleva i sitt liv. Hur ska mamman få någon vila efter förlossningen, känna sig trygg i denna känslostorm, om den person hon förberett sig tillsammans med tas ifrån henne?

Ytterligare en fråga vi ställer oss är denna: Har dessa regioner funderat över vad denna åtgärd kan ha för effekter? Ökade förlossningsdepressioner? Ökat antal som känner förlossningsrädsla (vilket kan leda till längre, mer problemfyllda, förlossningar)? Kämpigt för partner med anknytning?
- Är dessa risker verkligen värda att ta? Om personen man portar från BB inte uppvisar symptom och dessutom lever sitt liv med mamman, som rimligtvis tar med den potentiella smittan till BB ändå i så fall, så borde väl detta skapa mer oro än nytta?

Dessutom har alla kurser som ska förbereda mamma och partner ställts in, vilket gör att alla gravida par redan går in i förlossningen med sämre förutsättningar än normalt.

I Stockholm, den plats med flest Covid-19 smittade i Sverige, har man endast tagit detta beslut på ett av sjukhusen (Danderyd). På resterande fyra förlossningskliniker får partnern följa med till BB (förutsatt att hen är frisk). Hur kan man då, på andra sidan landet, motivera detta beslut som rimligt? Snälla våga ta er tiden och se över era åtgärder. Våga fundera över om detta verkligen gör mer nytta än den enorma oro och ledsamhet som den skapar.

Att som partner tvingas åka hem, med sitt nyfödda barn och den kraftuttömda mamman kvar på BB, är inte en situation som någon borde utsättas för. Snälla Östra, snälla Varberg, snälla alla BB avdelningar som tagit detta beslut, tänk om!

Varför är det viktigt?

Dessa debattartiklar sammanfattar på ett bra sätt varför detta är viktigt:
https://www.gp.se/debatt/att-porta-nyf%C3%B6rl%C3%B6stas-partners-fr%C3%A5n-bb-skadar-b%C3%A5de-kvinnan-och-barnet-1.29022031?fbclid=IwAR2Dc_alkE8ljapXDNOwZHZdcvDSInhomfOjnox8zTvuxzu9v6Mvx6x3Up0

https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/johanna-nylander-porta-inte-pappor-fran-bb/?fbclid=IwAR1mKfS7XDBeJ7KqP-gty5QmsI1aP2MwtJtHPmQBhp_I7QeqtfAd4o45no4

Citat ur VGRs broschyr "Råd till nya föräldrar":
"Som partner är du viktig från första stund
Framför allt kan du ge ett stöd som bara den närmaste kan ge. Detta gäller såväl under graviditeten som under det tidigaste föräldraskapet. Det är viktigt att påpeka att en ensamförälder får söka detta stöd hos sina närmaste.
Nu, när barnet är fött, är det viktigt att pappan tar tillvara möjligheten att lära känna barnet. Det är viktigt att se mammas och partnerns olikheter i relationen till barnet och inse att man inte är rivaler om samma kontakt. Mamman är viktigast för barnet medan partnern är vikti- gast för mamman och barnet och har en viktig uppgift som ”beskyddare” av mor och barn under den första tiden."

Kartläggning av reglerna på de olika förlossningsklinikerna i landet: https://www.aftonbladet.se/family/a/y3Mqna/regler-for-din-partner-pa-bb--i-hela-landet

Hur den kommer att överlämnas

Mailas till verksamhetsansvariga.

Västra Götalands län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För jag vill inte behöva känna en stress och oro för att bli lämnad av min partner vid förlossningen. Det är oroväckande att västra Götaland och de anda regionerna ändrar detta beslut snarast då det kommer ge negativa följder.
  • När inte finns tillräckligt med personal på nätterna är partners roll otroligt viktig för att mamma ska kunna känna dig trygg och våga koppla av!
  • Känner mig tillräckligt nervös över hela förlossningsgrejen som den är, att partner inte får vara med efteråt gör inte saken bättre.

Uppdateringar

2020-10-24 10:45:35 +0200

5,000 underskrifter nådda

2020-04-04 17:28:05 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-04-03 09:43:00 +0200

500 underskrifter nådda

2020-04-02 23:39:37 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-02 23:16:13 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-02 22:57:46 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-02 22:53:12 +0200

10 underskrifter nådda