Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun

Låt skolbarn och ungdomar åka gratis kollektivtrafik i Karlskrona kommun

Kära kommunfullmäktigeledamöter i Karlskrona kommun.

Vi skriver till er för att framföra vårt starka stöd för att: Införa gratis kollektivtrafik för de cirka 8000 barn och ungdomar som går i skola och gymnasieskola och är manntalsskrivna i Karlskrona kommun under alla årets dagar.

Varför är det viktigt?

Vi anser att detta är en viktig åtgärd som kan underlätta för många familjer och samtidigt främja en rättvis och inkluderande samhällsutveckling.

En av de främsta anledningarna till att erbjuda gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar är att lindra bördan av fattigdom. För många familjer kan kostnaden för kollektivtrafik utgöra en betydande del av deras hushållsbudget. Genom att eliminera denna kostnad kan vi hjälpa till att minska den ekonomiska stressen för familjer som kanske redan lever i ekonomiskt knappa förhållanden. Detta skulle göra det möjligt för barn och ungdomar att delta fullt ut i andra samhällsengagemang utöver skolaktiviteter utan att deras familjers ekonomiska situation begränsar dem.

Vidare skulle gratis kollektivtrafik vara särskilt fördelaktigt för arbetande familjer som kanske inte har tid eller möjlighet att skjutsa sina barn till och från skolan/fritidsaktiviteter varje dag. Genom att erbjuda gratis resor även på lov skulle vi ta bort en potentiell hinder för barnens närvaro och deltagande i samhällsnyttiga och hälsofrämjande aktiviteter. Det skulle även minska klimatpåverkan och främja ett mer hållbart transportsystem i Karlskrona kommun.

En annan viktig aspekt att beakta är barnkonventionen. Barn har rätt till utbildning och deras bästa intressen bör alltid vara i fokus. Genom att erbjuda gratis kollektivtrafik möjliggör vi en mer jämlik tillgång till individernas intressen för alla barn och ungdomar oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Detta skulle främja principerna om inkludering, jämlikhet och rättvisa.

Sammanfattningsvis är vi starkt övertygad om att införandet av gratis kollektivtrafik för de cirka 8000 barn och ungdomar som går i skola och gymnasieskola i Karlskrona kommun skulle vara en positiv och progressiv åtgärd. Det skulle lindra den ekonomiska bördan för familjer, underlätta för arbetande föräldrar, främja en hållbar samhällsutveckling och uppfylla barnens rättigheter enligt barnkonventionen. Därför hoppas vi innerligt att ni tar detta förslag i beaktande och gör det möjligt för alla barn och ungdomar att ha tillgång till gratis kollektivtrafik i Karlskrona kommun.

Tack för er uppmärksamhet.

Med vänliga hälsningar, vi som skrivit under denna namninsamling

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att skickas via epost till [email protected] och till [email protected]

Karlskrona, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-05-30 09:20:56 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-29 19:17:25 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-29 15:17:43 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-29 14:30:13 +0200

10 underskrifter nådda