Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Region Kalmar och Kalmar kommun

Minska utsläppen från Kalmarflyget

Minska utsläppen från Kalmarflyget

Varför är det viktigt?

Klimatkrisen är akut. Vi har sett hur Australien och Amazonas brinner, människor dör eller blir hemlösa och får hela sina liv utraderade, arter utrotas och i Sverige har vi upplevt stora skördebortfall och angrepp av skadedjur som granbarkborre. Listan över eländet som följer med klimatkrisen kan göras lång och forskarna är eniga om att vi snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser.

Ändå har politikerna i Kalmar inte förstått allvaret utan är beredda att lägga miljontals kronor på att subventionera ökade utsläpp. Den 6 februari 2020 röstade regionpolitikerna i Kalmar län igenom förslaget att köpa halva Kalmar Öland Airport för 80 miljoner av skattebetalarnas pengar. De har varit tydliga med att pengarna till stor del ska gå till att ”utveckla flygplatsen” vilket i praktiken innebär en ökad flygtrafik. En ny reguljär flyglinje till Frankfurt med mellanlandning i Ronneby verkar vara högt prioriterat. Detta innebär såklart ett ökat utsläpp av koldioxid.

Med tanke på den klimatkris vi står inför är det oetiskt av politikerna att använda våra skattepengar för att subventionera ökade utsläpp av växthusgaser. Vi kräver därför följande av politikerna:

1. Våra skattepengar (inklusive pengar från avgifter o dyl) ska inte subventionera ökade utsläpp av växthusger

2. Det ska i ägardirektiven till Kalmar Öland Airport finnas krav på en årlig minskning av utsläppen av växthusgaser, inklusive utsläpp från flygtrafik och biobränsle

Politikerna påstår att de tar klimatkrisen på allvar, men det är verkligen dags att de visar att de menar det. Politikerna tycks även övertygade om att flygtrafiken kan bli klimatneutral och har kvar sitt mål att Regionen ska vara fossilbränslefri 2030. Därmed borde det vara rimligt att det i ägardirektiven finns krav på ett årligt minskat utsläpp av växthusgaser från flygverksamheten i regionen.

OBS! I denna namninsamling finns det inga krav på att flygplatsen ska läggas ner. Det vi vänder oss emot är att våra skattepengar ska subventionera en ökad flygtrafik med ökade utsläpp av växthusgaser som följd. Politiker som inser allvaret i klimatfrågan borde inte ha några problem med att kräva att utsläppen från deras verksamheter årligen minskar.

Kalmar län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-03-06 09:56:14 +0100

500 underskrifter nådda

2020-02-15 23:08:16 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-15 18:17:40 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-15 13:44:50 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-15 11:14:25 +0100

10 underskrifter nådda