Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sjukvården

PGAD (Persistent genital arousal disorder)

Ta detta lidande på allvar istället för att lägga all skuld och ansvar på patienten genom att föreslå att hen ska lära sig hantera dessa ofrivilliga obehagskänslor som plågar en , tar ifrån en ens livskvalité, glädje, koncentration, sina intressen, karriär, studier, arbete, relationer etc.. Jag är en av dom som är drabbad och har lidit av detta ovanliga och oomtalade syndrom i 6 år utan någon adekvat behandling för behandlingen är beroende av att komma fram till bakomliggande orsaken och inte utsätta patienten för farmakologiska behandlingar som ger en biverkningar, bara är en tillfällig lösning, botox som är ett nervgift och avråddes av bland annat smärtkliniken Eques Indolor i Vallentuna strax uranför Stockholm, KBT ovh ACT som mer är inriktat på psykologiska aspekter än smärta , det går inte att acceptera eller hitta strategier att inte påverkas av smärta speciellt inte detta då det är mer obehagligt än smärtsamt.

Tillståndet har ingen relation till sexuell upphetsning, tankar, aktivitet eller önskan utan det är en nervretning i könsorganet som har beskrivits som en form av parestesi/dysestesi.

Jag önskar att tillståndet ska få bättre bemötande, förståelse och utredas ordentligt ut ifrån den kunskap och samband som har gjorts i andra länder t.e.x. USA. Där har man djupdykt och utrett varje enskild patient och gjort undersökningar som har lett till att man kunnat konstaterat vilka bakomliggande faktorer som orsakar att det blir såhär.

Jag själv tror starkt på någon nervpåverkan i Pudendusnerven som försörjer nerven till bland annat könsorganet. Nervpåverkan kan vara en nervretning, inklämning, dysfunktion p.g.a någon bakomliggande sjukdom som påverkar nervern negativt, blodkärlsmissbildning i bäckenbotten mfl.. Eftersom många saker kan ge detta symtom så bör man beta av alla orsakssamband som man konstaterat orsak i andra patienter för att hitta just den enskildas orsak som sedan kan behandlas.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt just för att jag upplever att ingen läkare vill ta emot mig för dom här symtomen och för att mitt liv liksom alla andras är värdefullt och jag vill kunna få en ordentlig utredning för att komma till botten med dom här besvären för det går inte att hantera.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-06-15 16:18:43 +0200

10 underskrifter nådda