Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och Stadsbyggnadskontoret

Rädda Kastanjeparken

Stadens politiker vill riva den anrika Kastanjeparken (Brådstupsparken) i Mälarhöjden och hugga ned tillhörande skog för att bygga 10 höghus med 150 bostäder.

Kastanjeparken är den enda större parken i Mälarhöjden och används flitigt av barn och vuxna.
Vi kräver att bygget i parken stoppas och att lekplatsen och skogsområdet intill bevaras och rustas upp!

Varför är det viktigt?

Hägersten förtätas ytterligare och förlorar ett värdefullt park- och skogsområde som lockar till lek och rörelse. Den oas där barn och unga idag kan leka, gunga, cykla, sparka boll, grilla korv, utforska naturen och röra sig fritt ska ge plats åt 10 flerbostadshus samtidigt som det planeras ytterligare 900 nya bostäder i närområdet.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT PÅVERKA?
• Skriv under denna namninsamling.
• Framför dina synpunkter till beslutsfattare så snart som möjligt (se nedan).

Projektansvariga:
[email protected] (projektledare)
[email protected] (stadsplanerare)

Beslutsfattande politiker i stadsbyggnadsnämnden:
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Förslag på text att skriva till beslutsfattare:
Jag/vi kontaktar er med anledning av byggplanerna för Hägersten 1:1 Klubbacken och vill härmed framföra min/vår skarpa protest mot planerna. Staden planerar bygga 150-200 bostäder i Mälarhöjdens enda riktiga park. Boende i området behöver parken för lek och rörelse. Parken är också mycket välbesökt av förskolor, dagmammor och skolor i området. 450 nya planerade bostäder längs med Selmedalsvägen ökar ytterligare behovet av parken. Tillgången till allmänna ytor där barn och ungdomar kan leka och sporta spontant blir extremt dålig om parken byggs igen. En ansvarsfull stadsplanering kräver därför att byggplanerna stoppas.

Brådstupsvägen 11, 129 39 Hägersten, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-06-04 20:19:56 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-07 07:28:33 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-06 14:06:18 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-06 13:26:47 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-06 13:04:52 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-06 12:41:35 +0200

10 underskrifter nådda