Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och Stadsbyggnadskontoret

Rädda Kastanjeparken

Rädda Kastanjeparken

Stockholm stad beslutade i november 2020 om ett start-PM för byggnation av 150-200 bostäder i lekplatsen Kastanjeparken (Brådstupsparken) och det tillhörande skogsområdet i Mälarhöjden. Samråd är planerat till Q4 2021.
Vi värnar om barn och natur och vill bevara lekplatsen Kastanjeparken och dess skogsområde!

Varför är det viktigt?

Stockholm stad beslutade i november 2020 om ett start-PM för byggnation av 150-200 bostäder i lekplatsen Kastanjeparken och det tillhörande skogsområdet i Mälarhöjden. Samråd är planerat till Q4 2021.

Hägersten förtätas ytterligare och förlorar ett värdefullt park- och skogsområde som lockar till lek och rörelse. Den oas där barn och unga idag kan leka, gunga, cykla, sparka boll, grilla korv, utforska naturen och röra sig fritt ska ge plats åt 7-9 flerbostadshus och ytterligare 5 hus längs med Klubbensborgsvägen. Och det samtidigt som det planeras ytterligare 900 nya bostäder i närområdet.

Vi vill att:
Lekplatsen Kastanjeparken och skogsområdet bevaras och rustas upp.

Vill du också vara med och rädda Kastanjeparken?
Skriv under vår namninsamling

Brådstupsvägen 11, 129 39 Hägersten, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-06-04 20:19:56 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-07 07:28:33 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-06 14:06:18 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-06 13:26:47 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-06 13:04:52 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-06 12:41:35 +0200

10 underskrifter nådda