Till: Politiker i Dtpckjolms Stadshus

Rädda Liljeholmsbadet

Stoppa nedläggningen av badhuset

Varför är det viktigt?

Fler bad behövs, inte färre!

Stockholm med förorter

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL