Hoppa till huvudinnehåll

Till: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Rädda Rågdalen

Rädda mellanstadieverksamheten och behåll personalstyrkan på Rågdalens parklek och Rågsveds fritidsgård.

Varför är det viktigt?

Rågdalens Parklek och Rågsveds Fritidsgård riskerar att få minskad personal på grund av nedskärningar och att stadsdelsförvaltningen säger upp samarbetet med Rågsvedskolan och Snösätraskolan om mellanstadieverksamhet.

Detta skulle få förödande konsekvenser för det socialt förebyggande arbetet för barn och unga i området. Cirka 120 barn berörs av den indragna mellanstadieverksamheten. Tryggheten i Rågsved skulle försämras och risken är stor att en del ungdomar rekryteras in i kriminella nätverk.

På Rågdalen innebär personalminskningen också att förmiddagsöppet, tjejkvällar och utökat öppethållande på sommaren dras in. Så kan vi verkligen inte ha det!

Jag som skriver under denna namninsamling protesterar och begär att beslutet ändras.

Hur den kommer att överlämnas

Namnlistorna kommer att lämnas in till Stadsdelsnämndens ordförande den 7 februari.

Enskede-Årsta-Vantör, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-02-05 15:09:55 +0100

500 underskrifter nådda

2019-02-03 18:46:26 +0100

100 underskrifter nådda

2019-02-03 17:46:02 +0100

50 underskrifter nådda

2019-02-03 16:47:38 +0100

25 underskrifter nådda

2019-02-03 16:24:41 +0100

10 underskrifter nådda