Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsnämnden, Utbildningsförvaltningen, Kommunfullmäktige - Stockholms stad

RÄDDA SÖDERHOLMSSKOLAN I SKÄRHOLMEN

STOPPA FLYTTEN AV SÖDERHOLMSSKOLAN

Vi kräver att byggandet av nya hus och gator intill och på Söderholmsskolans område pausas tills ett permanent beslut för skolans befintliga lokaler vid Våruddsringen 202 i Vårberg har fattats. Barnen på Söderholmsskolan måste kunna komma tillbaka till en nyrenoverad skola med kapacitet för minst lika många elever som nu, alternativt en utbyggd F-9 skola, på den plats skolan ligger på idag. En framtida och tillfällig evakuering av barnen får endast genomföras i syfte att – under så kort tid som möjligt – iordningställa bättre lokaler för barnen.

Varför är det viktigt?

BAKGRUND

Söderholmsskolan är en unik och välfungerande skola för årskurserna F-6 i Vårberg, ett område i Skärholmen som klassificeras som socioekonomiskt utsatt och där en stor andel upplever otrygghet. Söderholmsskolan ligger där ett villaområde, ett radhusområde och ett område med hyreslägenheter möts, här går barn med olika socioekonomisk bakgrund. Skolan har en skicklig ledning med starkt förtroende bland föräldrar, ekonomi i balans, fina lokaler och en prisad skolgård*. Kort sagt: Söderholmsskolan erbjuder en trygg miljö för barnen att utvecklas i.

Som en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen*, beslutade stadens politiker redan 2018 att Söderholmsskolan skulle byggas ut* till en F-9 skola med kapacitet för över 800 elever. Att överbrygga de sociala skillnader som finns i staden är ett centralt tema i Stockholms stads Vision 2040, som ligger till grund för stadsutvecklingsprojektet.

Men 2021 beslutades plötsligt att Söderholmsskolan inte längre ska byggas ut till en F-9 skola. Anledningen påstås vara vikande elevunderlag. Samtidigt visar prognoser* att antalet barn och unga i Skärholmen kommer att öka de kommande 15 åren till följd av omfattande bostadsbyggande.

BARNEN EVAKUERAS “TILLFÄLLIGT” - MEN KAN INTE ÅTERVÄNDA

I slutet av februari 2024 fick vårdnadshavarna till barnen på Söderholmsskolan besked om att Stockholm Stad beslutat att påbörja omfattande vägarbeten vid skolan, och att eleverna därför ska evakueras till Vårbergsskolan redan i december 2024. Vårbergsskolan är en högstadieskola vid Vårbergs centrum vars lokaler och skolgård inte är anpassade för barn i lägre årskurser. Den ligger i ett område med aktiv gängkriminalitet där öppen droghandel pågår.

På grund av tidigare beslut att exploatera delar av Söderholmsskolans nuvarande område för bostadsbyggande kommer några av skolbyggnaderna att rivas. Detta utan att något beslut fattats gällande Söderholmsskolans framtid. Någon plan för utbyggnad eller renovering av befintliga lokaler finns inte. Detta betyder att eleverna på Söderholmsskolan inte kan återvända när vägarbetet runt skolan är avslutat. Den påstått tillfälliga evakueringen av barnen innebär alltså en permanent flytt till Vårbergsskolan. Så här får det inte gå till!

STOPPA EVAKUERINGEN AV BARNEN PÅ SÖDERHOLMSSKOLAN - INVESTERA I EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA SOM BRYTER SEGREGATIONEN!

Vi accepterar inte att barnen i Vårberg/Skärholmen ska bli offer för byråkratiska eller kortsiktiga politiska och ekonomiska prioriteringar. Stockholms folkvalda politiker, stadens tjänstemän och övriga beslutsfattare måste ta hänsyn till barnens bästa, och se till att de får fortsätta sin skolgång i en miljö som främjar deras lärande och utveckling.

Söderholmsskolan spelar en central roll för barnens trygghet och utveckling och utgör samtidigt en viktig del av det lokala samhället i Vårberg. Beslutet att evakuera Söderholmsskolan och bristen på en tydlig plan för dess framtid riskerar att öka otryggheten, segregationen samt bidra till att förstärka de ojämlika uppväxtvillkor som präglar Stockholm och ligger till grund för många samhällsproblem som stadens politiker säger sig vilja lösa.

Det handlar inte bara om eleverna som går på Söderholmsskolan idag, utan om generationer av barn som växer upp i ett av Stockholms vackraste men mest segregerade områden.

VI KRÄVER
- Att evakueringen av eleverna på Söderholmsskolan pausas tills ett permanent beslut om Söderholmsskolans framtid är taget.

- Att Söderholmsskolan renoveras och byggs ut på den plats den ligger nu för att kunna ta emot elever i årskurs f-6 eller f-9, med kapacitet för minst lika många barn som idag.

- Att en framtida och tillfällig evakuering av skolan endast genomförs i syfte att iordningställa bättre lokaler för barnen.

- Att tillräckliga resurser och förberedelser säkerställs inför en framtida evakuering, samt att renovering och utbyggnad av Söderholmsskolans nuvarande lokaler påbörjas så fort eleverna flyttat ut. Detta för att verksamheten i tillfälliga lokaler ska pågå under kortast möjliga tid.

- Att den unika utemiljön för barnen på Söderholmsskolan vid Våruddsringen 202 bevaras och utvecklas.

Det är lättare att bygga starka barn än att reparera trasiga barn. Skriv under du också!

*Mer info om skolan:
https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/soderholmsskolan-f-6/#contact

Läs vår text om Söderholmsskolan i Dagens Nyheter: https://bit.ly/3Q5RCic

Vill du engagera dig?

Välkommen att ansluta dig till facebookgruppen Rädda Söderholmsskolan i Skärholmen!
Eller kontakta oss på [email protected]

LÄNKAR:
*en prisad skolgård: https://rb.gy/mmsnp3
*Fokus Skärholmen: https://rb.gy/bqdtxi
* Söderholmsskolan skulle byggas ut: https://rb.gy/73lwgo
*prognoser: https://rb.gy/r62th3

Våruddsringen 202, 127 41 Skärholmen, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-05-02 22:17:15 +0200

Tidningen ETC intervjuade tre Söderholmsföräldrar, rektor Cecilia Roos och skolborgarråd Emilia Bjuggren om skolflytten och bostadsbyggandet. https://www.etc.se/inrikes/efter-skolflytt-till-vaarberg-centrum-foeraeldrar-oroade-foer-segregation?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2GOoIGfzVCssVkOfR7Z42xRpkNfkKPdpl0LyLGVsKkZRzGLLThn6mG6Ts_aem_ARvwm4Y184mdI3Lq6raDO1l9Qhcxw6XwXpgO1cA9f4ak6ycf8CTcs2V1R6k01-JcOyv-7GLvw8AoGO3crD75LyKL

2024-04-22 12:33:37 +0200

500 underskrifter nådda

2024-04-18 19:17:24 +0200

Läs vår text om Söderholmsskolan i Dagens Nyheter.
Stoppa flytten av en trygg skola i Skärholmen - DN.se: https://bit.ly/3Q5RCic

2024-04-16 23:11:41 +0200

100 underskrifter nådda

2024-04-16 19:34:55 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-16 15:29:30 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-16 14:05:08 +0200

10 underskrifter nådda