Hoppa till huvudinnehåll

Till: Centerpartiet

Rädda strandskyddet!

Kära Annie!

Dra tillbaka förslaget att avskaffa det generella strandskyddet och ersätta det med ett kommunaliserat ansvar. Gör om! Gör rätt!

Varför är det viktigt?

Centerpartiet vill lätta på reglerna för strandskydd och tillåta fler fastigheter att etableras som strandtomter. Det vore en katastrof för det rörliga friluftslivet!

- När jag vandrar vill jag komma nära sjöar och vattendrag. Inte tvingas upp i skogen för att strandtomter stänger vägen.

- När jag paddlar vill jag kunna ta mig iland för att rasta, laga mat och ibland tälta. Inte hindras av Privat-skyltar.

De som vill ha strandtomter kommer att vilja ha de bästa lägena. Precis samma lägen som jag själv vill nå. Skillnaden är att fastighetsägarna kräver utestängande exklusivitet, medan jag vill skapa tillgänglighet för alla.

I en tid när vi bör flyga mindre och använda Sveriges natur mer, så är det direkt kontraproduktivt att avskaffa det generella strandskyddet.

Risken är mycket stor att röstfiskande kommunpolitiker kommer att gynna sina egna kommuninnevånare på bekostnad av det rörliga friluftslivet, dvs en vanlig suboptimering.

Det är fullt tillräckligt att bo 300 meter från en sjö och med allmänning mellan den egna tomten och stranden. Vi ska inte förstärka en exklusiv, exkluderande rätt utestänga andra.

Allemansrätten är en oerhört värdefull del av Sverige, för svenskar och för turister. Allemansrätten liksom strandskyddet behöver istället få ett stärkt lagskydd, med förtydligande av rättigheter och skyldigheter.

Uppdateringar

2021-07-27 15:09:19 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-14 16:34:49 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-10 11:33:24 +0200

25 underskrifter nådda

2020-01-18 14:43:10 +0100

10 underskrifter nådda