Hoppa till huvudinnehåll

Till: Du själv, dina kollegor, klasskamrater eller lagkamrater, media

Skriv på #demokratilöftet - Stoppa de antidemokratiska krafterna!

Skriv på #demokratilöftet så hjälps vi åt att stoppa de antidemokratiska krafterna:

“Jag lovar att kämpa för att alla unga ska kunna delta i demokratin på lika villkor. Vi lovar varandra att höja våra röster mot antidemokratiska krafter som försvårar detta.”

Varför är det viktigt?

I Sverige har vi en långt utvecklad demokrati. Tack vare hård kamp och tuffa beslut har vi vunnit de rättigheter vi stolt visar upp idag. Det här innebär dock inte att vi har kämpat klart.

Det hot mot demokratin som rasistiska, fascistiska och antifeministiska krafter utgör slår extra hårt mot unga. Vi ser hur antidemokraterna vill sätta allt snävare ramar för vad som anses höra hemma i vårt samhälle. Detta gör att vi som redan har svårt att höras ännu mindre känner att vår röst spelar roll.

Sverige antog FN:s konvention om rasdiskriminering år 1972. Då var det självklart agera tillsammans för att stoppa hatet och bygga en bättre värld. Då ville vi visa att vi lärt oss av dåtiden och konsekvenserna av att stå passiva när minoriteter och folkgrupper attackeras i demokratins namn. Vad vill vi nu?

Löftet till demokratin förpliktigar, och ligger inte bara på politikerna att genomföra. Vare sig du sitter på en lektion, fikar med kollegorna, skriver en artikel eller hör någon prata längre bak i bussen; höj din röst. Och när någon höjer sin röst, visa att du håller med.

Vi har vänt denna utveckling förut och kan göra det igen, till försvar för vår demokrati. Sveriges ungdomsråd uppmanar alla att skriva under #demokratilöftet.

Tillsammans kan vi stoppa de antidemokratiska krafterna!

Uppdateringar

2019-07-15 11:57:42 +0200

100 underskrifter nådda

2019-06-30 22:41:25 +0200

50 underskrifter nådda

2019-06-30 16:30:18 +0200

25 underskrifter nådda

2019-06-28 16:25:54 +0200

10 underskrifter nådda

2019-06-28 12:08:31 +0200

Förutom att vi tillsammans tar ansvar, så kräver vi att riksdagen ska agera enligt FN-konventionen mot rasdiskrimingering. Läs vår debattartikel! https://www.svt.se/opinion/det-passiva-samhallet-sviker-nar-historien-upprepas