Till: Linköping

Släpp inte in TTIP i: Linköping

Utropa vår kommun till en TTIP-fri zon som inte kan stämmas av storbolag.

Varför är det viktigt?

Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan USA och EU bakom stängda dörrar. Det kallas TTIP och kan innebära ett hot mot vår välfärd.

Läckor av det hemliga avtalet visar att som det är idag kan Sverige stämmas av storbolag i särskilda storbolagsdomstolar om vi vill återkommunalisera vår välfärd.

Det är orimligt att storbolag ska få rätten att diktera hur vår välfärd organiseras. Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon!

Källor:

http://www.dagensarena.se/innehall/ttip-hotar-aterkommunalisering-av-valfarden/

http://skiftet.org/nyheter/2015/04/gissa-vilka-som-stammer-oss-pa-pengar-ja-det-ar-storforetagen

Linköping

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL