Till: Kommunstyrelsens ordförande.

Släpp inte in TTIP i: Strängnäs kommun

Kära kommunstyrelse - utropa vår kommun till en TTIP-fri zon. Vår välfärd ska inte hotas av stämningar från storbolag i direktörsdomstolar.

Varför är det viktigt?

Vår älskade välfärd är hotad. Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan USA och EU bakom stängda dörrar. Avtalet kallas TTIP och kan innebära ett hot mot vår välfärd.

Läckor av det hemliga avtalet visar att Sverige kan komma stämmas av storbolag i särskilda direktörsdomstolar om vi vill återkommunalisera vår välfärd. Det riskerar bli en sorts tvångsprivatisering bakvägen.

Det är orimligt att storbolag ska få rätten att diktera hur vår välfärd organiseras genom att stämma oss. Motståndet mot avtalet växer för varje dag och vi kan visa de som förhandlar avtalet att vi inte kommer acceptera att riskkapitalbolag ska få diktera hur vår välfärd organiseras.

Låter det långsökt? När Slovakien förbjöd privata vinster i välfärden stämdes de i i en privat domstol och tvingades betala 22 miljoner € till ett holländskt försäkringsbolag. Om Sverige återkommunaliserar delar av välfärden kan samma sak hända oss. Det blir en tvångsprivatisering bakvägen som endast kan låsas upp med enorma summor.

Det är våra kommuner som ska bestämma vhur vår välfärd ska organiseras - inte multinationella storbolag.

Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon!

Källor:

Katalys/Cogito, I frihandelns goda namn, http://static.katalys.org/uploads/report/pdf_color/18/katalys_no._19.pdf, se sid 31

Dagens Arena, TTIP hotar återkommunalisering av välfärden, http://www.dagensarena.se/innehall/ttip-hotar-aterkommunalisering-av-valfarden/

Skiftet, Gissa vilka som stämmer oss på pengar - ja det är storföretagen,http://skiftet.org/nyheter/2015/04/gissa-vilka-som-stammer-oss-pa-pengar-ja-det-ar-storforetagen