Till: Sundbybergs kommun

Släpp inte in TTIP i: Sundbybergs kommun

Utropa vår kommun till en TTIP-fri zon som inte kan stämmas av storföretag.

Varför är det viktigt?

TTIP hotar

X
Y
Z

Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon.