Hoppa till huvudinnehåll

Till: Förtroendevalda politiker och tjänstemän i Perstorps kommun

Stå upp för den enda kommunala landsbygdsskolan i Perstorps kommun

I våras kom ett tjänstemannaförslag om att lägga ned Oderljunga skola. Efter påtryckningar ifrån vårdnadshavare och enstaka förtroendevalda politiker i Perstorps kommun, anordnades det med en veckas varsel för allmänheten om öppet hus på Oderljunga skola.

Vårdnadshavare såg till att media kom dit och artikel kom i HD. Den generella uppfattningen är att tjänstemännen inte har något intresse alls av att vilja skjuta till resurser och se över vad man kan göra för att få till ett ökat elevantal.

Man ser inte hela bilden. Barnkullar går upp och ner. Vart och vartannat år är det fullt stundtals på förskolan Pärlan vilket är glädjande, men detta leder till att familjer väljer förskola och skola i Perstorps tätort av förståeliga skäl.

Det finns flera familjer som fått välja bort Oderljunga förskola pga platsbrist.

Det finns ett uppenbart behov av att bygga ut en tredje avdelning på förskolan Pärlan. Lägger man ner skolan, kommer förskolan också bli nedlagd med tiden, det blir en naturlig följd.

Upplevelsen år också att man utarmar sin egna kommunala verksamhet. Det är uppgifter som har kommit från skol och fritidspersonal.

Interna direktiv har givits till skol och fritidspersonal från tjänstemän som inte är till gagn för att behålla skolan. I Oderljunga finns det skol och fritidspersonal som är positiva och stolta över sin arbetsplats. Fina siffror finns att uppvisa angående skolresultat.

-För att behålla skolan behöver kommunen se till att möjliggöra att vårdnadshavarna kan lämna på förskola, skola, fritidshem & erbjuda skolskjuts till de som behöver.
-Ha öppet hus på samtliga kommunala skolor i kommunen inför skolvalet.
-Erbjuda skolskjuts till alla elever som är berättigade (pga km-antal) för de som är folkbokförda i kommunen till skolorna i kommunen.
- Bygga ut förskolan Pärlan.
- Marknadsföra att Oderljunga skola är unik som den lilla skolan för de elever som är i behov av mindre klasser och skolmiljöer.

Varför är det viktigt?

För att behålla en levande landsbygd. För att behålla en omtyckt, kompetent och trivsam skola. En samhällsservice för kommuninvånarna.
284 92 Oderljunga, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-06-13 19:03:13 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-03 19:10:24 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-03 16:30:09 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-03 15:57:19 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-03 15:42:25 +0200

10 underskrifter nådda