Hoppa till huvudinnehåll

Till: Umeå kommuns politiker

Stärk Ersboda på riktigt!

Vi är ett nätverk av föräldrar som länge försökt föra vår talan. Nu ska en stor satsning göras på vårt områdes skola som politiker i Umeå kommun ska besluta kring den 30/3. Beslutet rör en satsning på cirka 3 miljoner kronor med syfte att motverka utanförskap och förbättra de skolresultat som ligger betydligt lägre än kommungenomsnittet.

Anledningen till att vi gör denna insamling är för att vi gärna hade velat ingå i ett sådant stort beslut, likväl som vi hade önskat ett större fokus på barnperspektivet. Vi förstår att det är en ansökan av skola och omsorg hos kommunen från kommunens pott rörande förebyggande arbete. Därför förstår vi inte varför detta beslut, som kommer kosta 3 miljoner, inte görs mer noggrant och även inkluderar de som de rörs röster. Vi är några som väntat i snart ett decennium på att något ska göras för att höja statusen på vårt områdes skola, så vi vill inte att något som har möjlighet att kunna bli så bra blir en förhastad punktinsats. Ett beslut som rör en 3 miljoners satsning på endast en skolenhet behöver bli rätt, så vi inte gör de misstag som gjorts i andra kommuner.

Vi har ofta fått läsa att föräldrar från detta område inte engagerar sig, samtidigt som när vi yttrar oss om viktiga kommunala beslut, inte blir lyssnade till. Trots detta räcker vi nu än en gång ut handen till politiker för att lyssna till våra perspektiv och röster, där vi också vill delge våra barns berättelser. Detta känns särskilt viktigt när det rör en sådan stor summa av oss skattebetalares pengar.

Hjälp oss få politiker att stanna upp och lyssna på oss och förbereda ett bättre underlag utifrån uppdraget. Det finns all möjlighet i världen till detta då projektet inte startar förrän ht 21 och projektpengarna är från kommunens egna pott.

Varför är det viktigt?

Vi har ofta fått läsa att föräldrar från detta område inte engagerar sig, samtidigt som när vi yttrar oss om viktiga kommunala beslut, inte blir lyssnade till. Trots detta räcker vi nu än en gång ut handen till er för att lyssna till våra perspektiv och röster, där vi också vill delge våra barns berättelser. Detta känns särskilt viktigt när det rör en sådan stor summa av oss skattebetalares pengar.
Ersboda, Umeå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-03-22 14:07:04 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-21 22:24:05 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-21 20:28:14 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-21 19:41:34 +0100

10 underskrifter nådda