Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

STOPPA HOTET OM UTESLUTNING MOT KRISTOFER LUNDBERG

STOPPA HOTET OM UTESLUTNING MOT KRISTOFER LUNDBERG

I och med det pressmeddelandet från Hyresgästföreningens förbundsledning på eftermiddagen den 24 mars står det klart att ledningen förbereder en uteslutning eller en suspendering av regionordföranden Kristofer Lundberg (Västra Sverige). Pressmeddelandet är helt fokuserat vid att skuldbelägga regionordföranden, men förbundsledningen vill inte skriva ut hans namn, allt för att lägga ut dimridåer. Vi talar klarspråk.

Vi kräver att alla planer på avstängning/suspendering/uteslutning av Kristofer Lundberg skrotas nu när två utredningar är klara. Det står klart att han inte varit medveten om att Hyresgästföreningen i Angered varit utsatt för ett bedrägeri från annonsföretaget. När detta den senaste tiden blivit klart för honom har han, - till skillnad från regionkontor, förbundskontor och förbundsstyrelse, - agerat kraftfullt för att stoppa det.

Vi stödjer också öppna brevet från förtroendevalda i Västra Sverige som säger ifrån mot förbundsledningens beklagliga agerande.

Öppet brev till förbundsstyrelsen

Vi, förtroendevalda inom Hyresgästföreningen ser med oro på hur förbundsstyrelsen agerar kring utredningen mot vår regionordförande och Angeredsföreningen. Vi vill ha tydliga svar nu.
Återigen kommunicerar förbundsstyrelsen viktig information som berör hela Hyresgästföreningen via media. Ett förfarande som skadar föreningen och förtroendet för förbundet. Tisdag 24 mars går man ut i ett pressmeddelande och säger att utredningen är klar. Kristofer Lundberg har bara 30 minuter innan fått veta han har två veckor på sig att inkomma med ytterligare uppgifter. I en intervju i GP samma dag säger Marie Linder att utredningen fortfarande pågår.

Angeredsföreningens egen utredning, som delgetts förbundsstyrelsens utredning, har visat att Kristofer Lundberg och föreningen har blivit utsatt för ett bedrägeri med annonser som föreningen inte beställt. Redan den 11 november bad Kristofer Lundberg regionchef Pedram Kouchakpour om stöd för att utreda vad som skett, då indikationer på underskottet först uppdagades. Förbundet har meddelat att de, och inte Angeredsföreningen, ska polisanmäla.
All denna fakta ignoreras helt i pressmeddelandet från förbundsstyrelsen och i Marie Linders uttalanden i media.

Vi förtroendevalda, som i vår vardag möter medlemmar och hyresgäster, märker av ett stort stöd för Kristofer Lundberg och utvecklingen i Västra Sverige. Vi är oroliga för vad förbundsstyrelsens agerande kommer att innebära för Hyresgästföreningen i framtiden. Att tappa medlemmar, lokala föreningar och energi i denna avgörande period för hyresrätten vore förödande.

Därför vill vi ha svar på följande frågor:
• Har förbundsstyrelsen polisanmält företaget som skickat bluffakturorna? Om inte, varför?
• Varför skickar förbundsstyrelsen ut ett pressmeddelande som helt ignorerar det faktum att Kristofer Lundberg och Angeredsföreningen utsatts för ett bedrägeri?
• Varför fick Kristofer Lundberg och Angeredsföreningen inte stöd och hjälp av tjänstemannaorganisationen när han så begärde det?

Till sist vill vi uppmana förbundsstyrelsen att låta Kristofer Lundberg vara valbar inför regionens årsmöte – presentera er utredning och låt medlemmarna avgöra!

Varför är det viktigt?

Hyresgästföreningen står inför ett vägskäl. Hotet mot hyresrätten och hyressättningssystemet är allvarligare än någonsin tidigare.
Hotet om uteslutning av Kristofer Lundberg riskerar splittra hyresgäströrelsen och hyresgästföreningen riskerar förlora medlemmar, förtroendevalda och lokala föreningar i en tid då rörelsen behöver stå starkare.

Uppdateringar

2020-03-27 23:02:39 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-26 10:46:27 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-26 09:32:06 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-26 09:19:00 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-26 09:09:19 +0100

10 underskrifter nådda