Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Alingsås Kommunfullmäktige

Stoppa införandet av LOV inom särskilda boenden för äldre i Alingsås!

Hej politiker i Alingsås Kommunfullmäktige!

Den 29 januari kommer ni rösta om att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilda boenden för våra äldre. Med det beslutet kommer ni ge vinstdrivande företag fri etableringsrätt och värdesätta företagens valfrihet över våra äldre alingsåsares valfrihet och trygghet. Vilket kan få förödande konsekvenser för våra äldre, de som arbetar inom verksamheterna men även för Alingsås redan ansträngda ekonomi.

Vård och omsorgsförvaltningen presenterade i sin utredning om att införa LOV i särskilda boenden för äldre flera särskilda risker kopplat till ett införande av LOV. Riskerna som lyfts fram är bland annat att verksamheterna blir kostnadsdrivande, inte kvalitetsdrivande. Minskad valfrihet för individer, samt att kommunen blir fast i långa kontrakt med privata aktörer och förlorar sina styrningsverktyg gällande bemanning och strategisk planering av äldreboenden.

Minst 11 svenska kommuner har valt att avveckla LOV efter att ha infört systemet, eftersom det bland annat inneburit ökade kostnader för kommunerna och försämrad kvalitet i verksamheterna. Trots dessa risker och effekter hos andra kommuner har Kommunstyrelsensledamöter från C, KD, L, M och SD röstat för eller accepterar att införa LOV i särskilda boenden för äldre. Ni valde därmed att stödja eller rösta för ökad otrygghet för kommunens äldre, personalen och en försämrad kvalitet i verksamheterna.

Alingsås skattemedel ska gå till dem som arbetar och lever på äldreboenden. Det är dags att ni som folkvalda politiker i Alingsås lyssnar på de som arbetar inom vård och omsorg. Era beslut påverkar verksamheternas kvalitet och personalens arbetsmiljö. Erkänn ert misstag, ta till er av riskerna som lyfts fram i förvaltningens egna utredning och lyssna på oss alingsåsare.

RÖSTA NEJ TILL LOV DEN 29 JANUARI!

Varför är det viktigt?

Det här är viktigt för att stoppa vinstjakten inom välfärden. Det är viktigt för att införandet av LOV riskerar att minska valfriheten för våra äldre och försämra deras vistelse på äldreboenden. Det riskerar även att öka kommunens kostnader samtidigt som personalen får en ökad otrygghet och försämrad arbetsmiljö.

Alingsås kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-01-22 07:59:31 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-20 22:06:05 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-20 19:47:37 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-20 18:48:13 +0100

10 underskrifter nådda