Hoppa till huvudinnehåll

Till: Majoriteten i Stockholms stad

Stoppa nedskärningarna i förskolan i Stockholm!

Det saknas 155 miljoner för att hålla samma nivå som förra året i förskolan i Stockholm. Vi kan inte acceptera att de som styr i Stockholm skär ner på förskolan.

Varför är det viktigt?

Den grönblåa majoriteten i Stadshuset har lagt ett förslag till budget för 2020. Förskolan får totalt en budgetökning på 0,9 procent. Det är alldeles för lite för att täcka kostnaderna för löner och inflation. Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunala verksamheter behövs en ökning av budget för 2020 med 2,7 procent för att täcka pris- och löneökningar.

Vi kan inte acceptera att det ska göras besparingar inom förskolan! Alla barn har rätt till en god barnomsorg och all personal inom förskolan har rätt till goda arbetsvillkor.

Stockholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-11-12 06:40:30 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-11 18:41:27 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-11 16:35:09 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-11 15:31:07 +0100

10 underskrifter nådda