Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Stoppa slakten

Varje år dödas fler än 100 miljoner djur på Sveriges slakterier. För varenda av dem är det en fruktansvärd upplevelse som föregåtts av ett liv i fångenskap.

Grisar, kor, kycklingar, får och fiskar skiljer sig på många sätt från varandra och från människor. Men en sak har vi alla gemensamt: förmågan att lida, både fysiskt och psykiskt. Det finns heller ingen anledning att tro att någon art (generellt sett) lider mer än en annan. En bra tumregel är: Det som orsakar lidande hos en art orsakar lidande också hos andra.

Eftersom vi idag har tillgång till både god och näringsrik mat som helt kan hämtas från växtriket är massdödandet på svenska slakterier helt onödigt.

Vi uppmanar därför Sveriges politiker att förbjuda slakt i vårt land och stödja omställningen till ett helt växtbaserat matsystem - ett beslut som skulle gynna djuren, klimatet och hälsan.

Varför är det viktigt?

Många håller med om att lidandet som drabbar djuren är oacceptabelt, men anser ändå att djur kan dödas. Detta är ett felslut. Förhållandena som orsakar djurens lidande i djurindustrin kan inte separeras från dödandet. Lidandet i dess många former existerar som en direkt följd av att djuren ska slaktas.

Uppdateringar

2023-07-29 16:30:44 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-05-21 09:07:18 +0200

500 underskrifter nådda

2021-07-30 12:52:26 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-30 00:25:19 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-28 21:24:53 +0200

25 underskrifter nådda

2021-07-28 15:20:46 +0200

10 underskrifter nådda