Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Karlstads Kommun

Stoppa uppsägningarna av barnskötare, elevassistenter och resurspersonal i Karlstads kommun!

Politiker i Karlstads kommun!
Kommer ni ihåg personalen som under pandemin i förskolorna som trots den smitta som pågick i världen ändå varje dag kom till sin arbetsplats för att ta hand om det käraste ni har. Som själva satte sig själv i risk för att ni skulle kunna fortsätta arbeta?

Eller personalen i skolan som finns som en extra stödperson för att just ditt barn ska få det stödet som behövs för att ens klara av skolan och gå ut med fullständiga betyg och ha en god start in på arbetsmarknaden?

Nu tackar ni dem genom att göra stora nedskärningar för alla dessa yrkesgrupper som arbetar för att barn och unga ska ha en chans att komma ut i samhället och inte hamna i utanförskap. Där de som blir kvar blir lämnade till en ohållbar arbetsmiljö som kommer leda till sjukskrivningar och i slutändan att barnen i Karlstads kommun blir lidande.

Ni måste stanna upp och lägga örat mot marken. Lyssna på Kommunals medlemmar och fundera på vilka prioriteringar ni gör när ni fattar olika beslut. Varför låter ni gång på gång den verksamhet som arbetar med de mjuka värdena med människor, bli lidande. Drabbade av neddragningar osv. Lägg pengarna så att förskola och skola kan bedriva en verksamhet som gör nytta för de yngre generationerna.

Man har mål i budget att man inte ska välta över kostnader på andra generationer, utan att varje generation ska bekosta sig själv. Hur tror ni de framtida generationerna i Karlstads kommun kommer ha förutsättningar när ni redan nu utsätter dem för risker med ett ökat utanförskap. Vem tror ni kommer få betala de kostnaderna då om inte just framtida generationer.

Så det är dags att ni omvärderar erat beslut och ser till att skjuta till de pengar som behövs i berörd förvaltning.

Varför är det viktigt?

För att vi tillsammans ska sätta press på politikerna i Karlstads Kommun, vi är starkare tillsammans.

Hur den kommer att överlämnas

Fysiskt till politikerna Linda Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande och Lina Larhult (S), Ordförande i barn- och ungdomsnämnden vid kommunfullmäktigsammanträdet den 27 mars 17.30.

Karlstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-09 08:48:04 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-07 16:08:00 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-07 15:58:37 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-07 15:55:04 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-07 15:52:45 +0100

10 underskrifter nådda