Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktiges ledamöter i Göteborg -VALÅRET 2022

Stoppa utförsäljningen av allmännyttans hyresrätter i Göteborg! Kampåret 2022

Edit: Namninsamlingen fortsätter under hela 2022 och längre om det behövs, som en påminnelse om hur stort tryck som finns i frågan, inte bara i höstas.

Facebookgruppen "Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Göteborg" visar varje vecka glimtar ur bostadskampen runtom i landet och internationellt.

Länk till gruppen: https://www.facebook.com/groups/897653184471934

Länk till vår förening: https://allaskakunnabokvar.se/blimedlem

______________________________________________________________________________________

Vår namninsamling lyckades samla över 1300 namn på mindre än en vecka, och fortsätter samla nya namn för varje dag som går nu även efter demonstrationen.

Namninsamlingen kommer att ligga kvar under en längre tid, dels som en påminnelse om hur kraftfullt gräsrotsarbetet kan vara, helt utan ekonomiska resurser eller sponsring, dels som en tydlig signal till makthavare om hur viktig denna fråga faktiskt är, inte minst inför valåret 2022.

Såhär löd den ursprungliga texten:
"Vi bjuder in alla göteborgare att delta i den stora demonstrationen utanför kommunfullmäktiges sammanträde, torsdag den 28 okt för att stoppa beslutet som ska tas under detta möte."
Beslutet som togs i kommunfullmäktige i Göteborg den 28 oktober innebär att många av allmännyttans lägenheter riskerar att ombildas.

Länk till inspelning av fullmäktigesammanträdet den 28 oktober 2021:
https://goteborg.webbtvkf.se/?20211028

Varför är det viktigt?

Vi är många som tycker att det är rena stölden att - genom ombildningar - sälja allmännyttiga hyreslägenheter, som alla vi göteborgare tillsammans äger och förvaltar. Dessa ska nu INTE få säljas till några få som i sin tur kan sälja dem vidare och kamma hem personlig vinst. Vi kommer ALDRIG att kunna ersätta dessa hyresrätter som nu försvinner.

På nittiotalet såldes stora delar av Göteborgs allmännyttiga hyresfastigheter ut. Det rörde sig både om försäljning till privata fastighetsbolag, (som i sin tur har misskött och sålt dem vidare i flera led) och hyresrätter som ombildats till bostadsrätter.

Eftersom produktionen av nya hyresrätter i stort sett legat stilla sedan tidigt nittiotal och ända fram tills nu så har det skapats ett stort underskott.

Förutom de utmaningar som bostadsbrist skapar för den enskilde så drabbas även offentlig och privat verksamhet som inte kan få tag på rätt kompetens på grund av att människor som vill söka dessa jobb inte hittar lediga hyresrätter inom rimlig tid i hela göteborgsområdet. Minsta kötid på Boplats är fem år, och upp till elva år för centrala lägen. Vi ska inte glömma att Göteborg även är en universitetsstad och studenter som inte hittar bostad på studieorten har svårt att få någon studiero.

________________________________________________________

👉 I Göteborg har man under perioden 2000 – 2020:

Ombildat 15 157 hyreslägenheter

byggt 16 637 nya hyresrätter (av dessa är c:a 4000 specialbostäder, och räknar vi bort dessa är antalet nybyggda hyresrätter endast 12 637)

Dvs hyresbeståndet har MINSKAT med c:a 2500 hyresrätter under den 20-åriga perioden! ___________________________________________________

👉 För att ta ett exempel på hyr dyr nybyggnation är kan vi nämna att den förhandlade hyran för en nybyggd liten 3:a på ca 67 kvm (OBS! Ej lyxbygge utan en helt vanlig hyresrätt) som Göteborgs största allmännyttiga bostadsbolag har byggt bredvid spåret vid Frölunda Torg är ca 13 000 kr/månad.

Så, NEJ, argumentet att man ersätter ombildningar med nybyggnation håller INTE!!!

Varken låginkomsttagare, sjukskrivna, studenter, arbetssökande eller pensionärer har råd med dessa hyror.

________________________________________________________

👉 Hur mycket har befolkningen i Göteborg ökat de senaste tjugo åren? För att ta ett exempel är antalet barn som har fötts sedan millennieskiftet i Göteborg som redan fyllt 18 är idag utan tvekan mer än 20 000. Hur många av dessa unga vuxna hade inte gärna velat kunna flytta hemifrån och ha en egen hyresrätt att bo i?

________________________________________________________

👉 Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter minskar det totala antalet hyresrätter vilket kommer att försvåra våldsutsatta kvinnors möjlighet att lämna destruktiva och till och med livsfarliga förhållanden. Här kan alltså skillnaden mellan liv och död vara en vecka, inte fem års väntetid i Boplats kö.

________________________________________________________

👉 Även de som äger sitt boende kan någon gång under livets lopp, på grund av oförutsedda händelser (till exempel skilsmässa, ha behov av att snabbt flytta till en hyresrätt. Med tanke på att minsta antal ködagar är fem år, hur ska man då inom rimlig tid kunna hitta en lägenhet?)

________________________________________________________

Hjälp oss att stoppa ombildningar genom att skriva under, dela och be dina vänner och bekanta och grannar skriva under namninsamlingen, och viktigast av allt, kom till Gustav Adolfs Torg senast kl.17 protestdagen den 28 oktober

I Facebookgruppen Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Göteborg finns mer information att ta del av. Här är länken:

https://www.facebook.com/groups/897653184471934/

Vi som är initiativtagare till namninsamlingen och Facebookgruppen är den ideella föreningen

Alla ska kunna bo kvar

Bostaden är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara!

Hur den kommer att överlämnas

Vi har nämnt namninsamlingen i intervjuer med media och i kontakter med politiker.
I takt med att insamlingen växer kommer vi att löpande påminna politiker och andra makthavare om den.

Inför valåret 2022 kommer vi att arbeta aktivt för att lyfta fram frågan om bostad i debatten. I skrivande stund är det inte riktigt klart hur våra planerade aktiviteter kommer att gå till, men följ gärna vårt arbete på Facebooksidan Alla ska kunna bo kvar.

Länkar

Uppdateringar

2022-01-16 22:27:35 +0100

Utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan är fortfarande en aktuell fråga.
Vi behöver fortsätta hålla den rykande het. Utan bra bostad kan ingen ha ett värdigt liv.
Rädda Hyresrätten!

Nätverket Nej till marknadshyra fortsätter att samordna hyreskampen i hela landet.
Uppdateringar på facebooksidan Nej till marknadshyra och sajten www.raddahyresratterna.se
/Britta B.

2021-11-01 17:25:12 +0100

Utförsäljningarna av allmännyttan kommer att sprida sig till fler orter än Stockholm och Göteborg, och stora bestånd av hyresrätter riskerar att hotellifieras, dvs att företag köper upp dem och hyr ut till företag, så kan man kringgå reglerna om förhandlad hyra och besittningsrätt för hyresgäster.

2021-10-27 11:22:35 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-10-25 12:50:53 +0200

500 underskrifter nådda

2021-10-24 07:38:15 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-23 22:55:40 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-23 22:01:49 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-23 21:45:57 +0200

10 underskrifter nådda