Hoppa till huvudinnehåll

Till: Haninge Kommun

Upprop: Rädda idrottshallen i Lida (Tungelsta)

Haninge Kommun vill riva idrottshallen som ligger i Lida, mellan Tungelsta och Västerhaninge, vilket innebär en nedskärning av barngymnastik och annan idrottsverksamhet i Tungelsta och Haninge. Idrottshallen användes förra året ca 600 timmar, framför allt mellan klockan 17 - 21. De timmarna ska hädanefter istället belasta de närliggande hallarna. Kommunens förslag är att de läggs på idrottshallarna i Västerhaninge, som redan nu har många bokningar. Det finns inte heller något som säger att behovet av en idrottshall framöver kommer att minska i området, snarare tvärtom, då det i området sker ett succesivt generationsskifte.

Enligt Haninge Kommun är hallen eftersatt och i behov av stora renoveringar. Men vi anser trots det att det bästa för Tungelsta och Haninge är att rusta upp Lidahallen och ha den kvar så att barn och andra idrottsintresserade kan fortsätta använda den i framtiden.

Skriv på namninsamlingen och sprid den - för att visa att du vill behålla idrottshallen i Lida!

Mer information
Den 25 januari 2024 fick vi som brukar boka Lidahallen ett mail med rubriken ”Lidahallen ska rivas”.

Men det stämde inte riktigt. Beslut för att riva hallen är inte fattat ännu. Men av den information som vi fått från kommunen, är risken stor att det blir så. Det är i så fall ett beslut som kommer fattas hos Kommunfullmäktige.

Från och med den 1 april 2024 ska Lidahallen stå och eka tom i väntan på att fastighetsägaren det kommunala Tornberget gör en kostnadskalkyl om det är ”ekonomiskt försvarbart” (deras ord), att ha den kvar.

Eftersom kommunen valt att sluta hyra hallen från och med den 1 april, så verkar de redan ha bestämt sig för att den inte går att rädda. Och svaret vi fått från Tornberget är att ”det ser ut som att Lidahallen kommer rivas som en effekt av att det inte är ekonomiskt försvarbart att varken rusta upp den eller att ersätta med en ny”.

Kultur- och Fritidsförvaltningen har svarat att beläggningsgraden (bokningsgraden) endast är 8 procent. Efter att ha påtalat att det snarare ser ut som att hallen är bokad 13 procent, kom svaret att de räknat fel, och att den faktiska bokningsgraden är 14,7 procent.

Men att endast utgå ifrån bokningsgraden är missvisande, då hallen inte har någon kommunal skola som bokar upp den dagtid. 14 procent är alltså baserat på 14 bokningsbara timmar per dag, 7 dagar i veckan. Hallen används dessutom visst. Tungelsta IF har verksamhet i hallen, däribland barngymnastik. Vissa veckor har Tungelsta IF bokat upp till 10 timmar per vecka. Dessutom används den dagtid av två föräldrakooperativ i Tungelsta. Totalt bokades hallen 595 timmar under 2023, och då är det framför allt mellan klockan 17 – 21, det vill säga de tider som också oftast är bokade i andra hallar i närheten.

På frågan hur man ska kunna ersätta de bokade tiderna i andra närliggande hallar är svaret från Kultur- och fritid alltså att ”ambitionen” finns. Men att de undersöker detta först till hösten.

Det finns med andra ord inga garantier att verksamheterna som funnits i Lidahallen kommer att kunna fortsätta på andra hallar. Det sannolika är att det inte kommer att gå att ersätta de ca 600 timmarna i närområdet, utan det sannolika är att detta innebär en nedskärning av barnverksamhet och sportverksamhet i Tungelstaområdet.

Enligt Tornberget som äger Lidahallen är Lidahallens tak i behov av omfattande renovering.

Vi som vill ha hallen kvar ifrågasätter inte att det finns kostnader med att ha kvar en idrottshall. Det förstår alla. Det krävs underhåll och service, vilket också verkar ha skett i viss grad i hallen då det – för den som inte varit där – är en väldigt fin idrottshall inuti.

Bara för att Tornberget inte fullgjort sin skyldighet att underhålla hallen, så att den nu står inför stora renoveringsbehov – innebär inte att man bara kan riva en i övrigt fullt fungerande idrottshall.

Varför är det viktigt?

Idrottshallen är viktig för lokalsamhället, den lokala idrottsföreningen och en viktig möjlighet för barn och alla andra i Haninge till aktivitet.

137 56 Tungelsta, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-04-13 10:00:43 +0200

500 underskrifter nådda

2024-03-10 10:45:55 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-10 09:06:01 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-09 20:55:48 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-09 18:10:59 +0100

10 underskrifter nådda