Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms stad - Farsta stadsdel

Utökade öppettider för parkleken Odlarängen

Vi vill att öppettiderna för parkleken Odlarängen i Tallkrogen ska utökas till fler dagar, istället för som nu bara öppet onsdag-fredag.

Varför är det viktigt?

Våra barn och ungdomar måste känna att samhället ser dem och bryr sig om dem och deras framtid. Vi får inte glömma bort dem nu, när gängkriminalitet är en så stor del av nyhetsrapportering och många barns verklighet. Låt oss visa att Farsta bryr sig om sina unga!

Nu i tider av stor osäkerhet med gängvåld och annan kriminalitet anser vi föräldrar att utökade öppettider för parklekarna i Farsta är en självklarhet. Lägg pengarna på personal som med sin närvaro och kunskap ger barnen meningsfull fritid i sitt eget närområde, som kan se ungdomar och barn i riskzonen.
Parkleken är en naturlig mötesplats där föräldrar, barn och personal samverkar.
Stockholms stad måste visa att vi ser ungdomarna och vill dem väl. Just nu stänger vi dörrarna och hänvisar dem... ja, någon annan stans. Våra barn ska kunna känna sig trygga på gatorna och torgen. Med mer öppenhet och tillgänglighet ökar alternativen och fler kommer välja den lagliga vägen.

Hur den kommer att överlämnas

Underskrifterna kommer överlämnas digitalt

Farsta, Farsta distrikt, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-01-29 00:19:50 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-09 14:33:47 +0100

50 underskrifter nådda

2021-12-09 11:05:16 +0100

25 underskrifter nådda

2021-12-09 09:26:57 +0100

10 underskrifter nådda