Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla som har ett hjärta ❤️ Alla som är unga, alla som har syskon, alla som är gamla, alla som är föräldrar, far- eller morföräldrar, släktingar, vänner.

Var en medmänniska! Visa kärlek till ensamma unga! Stoppa de omänskliga utvisningarna!

Var med och STOPPA den sanslösa utvisningen av unga människor som sökt sig till Sverige efter en farofylld flykt från våld, hot, arkebusering ...
Vi som är medborgare och lever i fridfulla Sverige kan inte ens föreställa oss det som dessa unga har utstått.
Ett exempel hänför sig till en ung man som jag lärt känna. Han har vistats i Sverige i tre år, gått i SFI och lärt sig god svenska, har lyckats skapa ett litet nätverk som ersätter hans tidigare: föräldrarna försvann när han ännu var ett barn, bortförda - systern försvann när de båda flydde tillsammans. Hans önskan är att hitta och återförenas med henne.

Med början i jan 2019 inledde han en kombinerad gymnasie- och yrkesutbildning. Han kände förhoppningar inför framtiden.

Häromdagen stängdes den SVENSKA DÖRREN.
Beskedet gavs: du får inte stanna, du utvisas.

Detta är situationen för flyktingar som kom några dagar efter det datum vår regering fastställt som gräns. Men det handlar faktiskt inte om mjölkens bäst-före-datum. Det handlar om unga människor som flytt från våld och död och försöker skapa en ny framtid.

Var med och visa att du är en medmänniska! Skriv på för att STOPPA den omänskliga behandlingen av redan kränkta människor. Visa din KÄRLEK till utsatta unga. ❤️

Varför är det viktigt?

Behövs flera motiv än det jag redovisat, kanske?
1. bristen på mänsklig värme är skriande
2. vårt land är välmående, vi har utrymme för att hjälpa medmänniskor i nöd
3. vi behöver arbetskraft till enklare jobb
4. det finns många, många unga nyanlända som vill integreras i vårt land och borde bemötas med värme istället för att bli avvisade
5. det är dags för vår regering att visa solidaritet i praktiken!

Sverige, hela landet

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-04-18 09:52:58 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-15 20:26:18 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-15 14:16:42 +0200

10 underskrifter nådda