Till: Stockholms kommun

Vår kommun ska vara en TTIP-fri zon: Stockholms kommun

Utropa vår kommun till en TTIP-fri zon som inte kan stämmas av storföretag.

Varför är det viktigt?

TTIP hotar

X
Y
Z

Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon.