Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker på nationell, regional och kommunal nivå som jobbar med bostadspolitiska frågor, både i social och ekonomisk mening.

Bostäder är en mänsklig rättighet - inte en handelsvara!

Kära Per Bolund
Kära ordförande i våra svenska kommunstyrelser
Kära politiker och tjänstemän,

Bostäder är en mänsklig rättighet - inte en handelsvara!
Vi vill att fler städer följer Malmö, Berlin, Barcelona, New Yorks och London och skriver på uppropet The Shift, en global rörelse som synliggör att bostaden är en mänsklig rättighet enligt FN.

Idag är bostäder en handelsvara, att likställa med guld. Det har som följd att områden köps upp av globala aktörer som en investering, vilket i sin tur tränger ut dem som lever och arbetar i våra städer. I Berlin har det t ex satts in tunga åtgärder för att stoppa detta och vi kräver nu att svenska politiker och beslutsfattare tar sitt ansvar kring bostadsfrågan och den rådande bostadspolitiken.

“The Shift is a new worldwide movement to reclaim and realize the fundamental human right to housing – to move away from housing as a place to park excess capital, to housing as a place to live in dignity, to raise families and participate in community.”
- http://www.unhousingrapp.org/the-shift

Varför är det viktigt?

Bostäder är en mänsklig rättighet - inte en handelsvara!

Många har hörts talas om gentrifiering, vad färre vet är att den är en rätt obetydlig del i sammanhanget. Istället lurar ett globalt fenomen bakom bostadsmarknaden, ett monster större än gentrifiering som bara ser till investering och profit.

Låg- och medelinkomsttagare över hela Sverige har inte längre råd att bo kvar i sina hem. En ny typ av hyresvärd har tagit plats på den svenska bostadsmarknaden. Globala riskkapitalbolag och utländska investerare som köper upp stora bostadsbestånd utifrån modellen “Buy, Fix, Sale”, med följden att priset på en hyreslägenhet kan öka med 50% över en natt. I september 2019 blev t ex det tyska investeringsbolaget Vonovia Sveriges näst största hyresvärd med ett lägenhetsbestånd på nästan 38000 lägenheter. (https://mitti.se/nyheter/riskkapitalbolag-lagenheter-tureberg)

Dessa utländska investerare och fastighetsspekulanter ser fastigheter och bostäder som en handelsvara - och den är mer lukrativ än guld. Bostäder är världens största marknad och värderad till 163 biljoner kronor. Ett värde som är tre gånger större än världens samlade BNP.

Skillnaden mellan guld och bostäder som handelsvara, är att det bor människor i den ena.
Människor som dessa bolag inte har någon som helst relation till eller egentligt intresse av. Faktiskt är de i många fall bara en börda, som sliter på investeringen och stökar ner, vilket leder till bortträngning, renovräkning och att fastigheter står tomma.

Detta måste få ett stopp! Nu!

Staden är till för oss som lever och arbetar där, och det är dags för våra politiker att ta ansvar för det.

Stötta oss och skriv på för en bättre, socialt och ekonomiskt hållbar bostadspolitik!

Vi som står bakom detta upprop är Doc Lounge Impact Hub. Med film som känslo-öppnare i kombination med skräddarsydda workshops, samtal, och utbildningar skapar vi nya rum för insikt, kunskap, och förändring. I detta fall arbetar vi med dokumentärfilmen PUSH (Gertten 2019). Vår förhoppning är att kunna visa upp namninsamlingen på platser och i rum med Sveriges belsutsfattare - och tillsammans med er kunna påverka svensk bostadspolitik.

Mer om The Shift i Malmö: https://www.hemhyra.se/nyheter/stora-loften-nar-malmo-ansluter-sig-till-global-bostadsrorelse/
Mer om filmen PUSH: www.pushthefilm.com
Mer om Doc Lounge Impact Hub: https://www.doclounge.se/doc-lounge-impact-hub

Uppdateringar

2020-01-28 08:27:50 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-11-13 18:23:34 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-11 16:58:43 +0100

Efter visningen i Sveriges riksdag arrangeras en specialvisning på Biograf Victoria i Stockholm där både Leilani Farha och Fredrik Gertten kommer vara på plats för samtal
27 november Kl: 18.00
Mer info och biljetter hittar ni här: https://www.facebook.com/events/780112962418108/

2019-10-25 13:41:53 +0200

Den 27 november visas PUSH i riksdagen! Tack för att du stöttar vår kampanj och visar att du står bakom den genom skriva på och sprida den vidare!
https://www.svd.se/gerttens-film-push-visas-i-riksdagen

2019-10-09 21:19:17 +0200

100 underskrifter nådda

2019-10-09 17:23:31 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-02 11:42:30 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-30 14:54:23 +0200

10 underskrifter nådda