Hoppa till huvudinnehåll

Till: Omsorgsnämnden och Camilla Gärdebring

Camilla Gärdebring Lyssna eller avgå!!

Kampanjen är avslutad.

Lyssna på medarbetare / bra samarbete mellan medarbetare och arbetsgivare och nämnden.
Rätt återhämtning för personalen, rätt kontinuitet på arbetsplatsen,
Rätt kompetens,
Rätt bemanning,
Rätt schema för medarbetare,
Tillräcklig med tid hos kunder,
Bort med minutstyrning ,
Och bort med resurspass , inför poltjänster istället
Personcentread vår och omsorg oavsett vilken enhet handlar om .
Mobbning och kränkning. att man inte blir trodd, och blir utsatt för repressalier.
inte acceptabelt Mobbning och kränkning
Att man ska kunna återkomma till sitt arbetsplats efter långtidsjukskrivningar .

Varför är det viktigt?

För att kunna förbättra kvaliteten och bibehålla kompetens på medarbetare . Att kunna kunden få rätt vård och omsorg oavsett var någonstans befinner seg i kommunen. För att våra kunder kunna få en värdefull liv och att personalen kan få en balans i privatliv och arbete . För att få friskare och gladare medarbetare som leder till trivsammare arbetsliv och förändring i ekonomi.
För en attraktivare arbete och arbetsgivare. För att så sätt får man in mer intresse för yrket och att istället att lämna kommunen och arbetsgivare locka nya anställda

Hur den kommer att överlämnas

Överlämna till omsorgsnämnden och Camilla Gärdebring

Kristianstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-12-06 13:20:11 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-08 20:10:33 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-08 15:56:20 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-08 14:45:27 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-08 14:24:09 +0100

10 underskrifter nådda