Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i skåne behöver inse situationen för oss unga i glesbygder. Vår frihet och livskvalitet ska inte behöva begränsas av en bristande tillgång till kollektivtrafik.

Fler bussar till Genarp!

Vi hade en bestämd tidsgräns för kampanjen som passerats.

-
Vi som har startat namninsamlingen är en grupp unga Genarpsbor som engagerat oss i organisationen Tamam och gått ihop tillsammans för att lyfta det vi vill ändra i vår bygd. Vi vill vi se att Linje 162 går oftare samt fler busslinjer till Dalby och Veberöd där andra bussförbindelser till Malmö och Lund går mycket oftare!

Genarp är en liten bygd i Lunds kommun, här bor cirka 3000 personer. Unga i Genarp har sämre förutsättningar än andra unga i Lunds kommun till en rättvis fritid och vardag, med lika tillgång till sånt som vi unga bryr oss om och behöver. Genarp har få bussförbindelser som gör att man enkelt kan ta sig in till stan i Lund eller Malmö. Bristen på sociala mötesplatser och fritidsmöjligheter i Genarp leder samtidigt till ett ökat behov av att kunna röra sig till närliggande stadsdelar i Lund och Malmö. De dåliga bussförbindelserna ger oss färre möjligheter till bättre ekonomi. Bussbiljetterna är dyra och vi är beroende av bussförbindelser för att hitta jobb utanför orten. Det är svårt att ta sig till arbetet utanför orten som ung när bussen inte alltid matchar arbetstider på ett bra sätt. Att arbeta under kvällar, nätter och helger blir nästintill omöjligt om man inte har tillgång till andra färdmedel än kollektivtrafik. Även vi som studerar påverkas, eftersom vi tvingas ta hänsyn till busstabellen i högre utsträckning och behöver komma till skolan alldeles för tidigt eller alldeles för sent, med risk att förlora CSN och missa skolan som konsekvens.

Bussarna påverkar även vår fritid. En stor del av vår fritid består av att vänta på bussar och bussbyten, och det är svårt att ta sig till vänner utanför Genarp. I Malmö och Lund finns våra skolor, våra vänner, saker att göra på fritiden men även möjlighet till jobb och sammanhang som inte är knutet till Genarp. Det är inte bara ungdomar som tycker bussarna går dåligt, även våra föräldrar, lärare och grannar som även har jobb och skola i andra orter.

se SVT reportage: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ungdomar-kraver-fler-bussar-i-genarp-vanner-flyttar-harifran

Varför är det viktigt?

Lunds kommun sträcker sig utanför den centrala citykärnan och ska finnas för alla medborgare inom kommunen. Kollektivtrafiken behöver därför vara tillgänglig för alla.
Att som ung ha möjligheten att ta sig hemifrån till arbete, sommarjobb, praktik, vänner, fritidsaktiviteter och roliga evenemang i andra delar av staden, är en viktig del i att skapa ett hälsosamt och socialt meningsfullt liv. Det ska inte begränsas av ens egna – eller ens föräldrars – ekonomiska förutsättningar eller tillgång till andra färdmedel. Dessutom är det inte bara bra för den enskilda individen att kunna resa, utan även samhället i stort. När fler kan resa för studier, arbete och meningsfullt engagemang i samhället, stärks samhället i stort. Att ta sig runt i sin egen stad ska inte vara en klassfråga, utan en rättighet.
I kollektivtrafiken vilar vår möjlighet att kunna röra oss fritt och när bussen slutar gå som den bör förlorar vi vår känsla av kontroll och inflytande över våra liv. Det är inte rättvist. Vi vill ha lika tillgång till de möjligheter som alla andra unga i Lunds kommun. Vi vill känna oss lika sedda som alla andra och lika stor makt över våra liv. Vi vill se att vi kan vara med och skapa förändring som gynnar alla i Genarp unga och som gamla!
Genarp, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-08-10 15:31:41 +0200

500 underskrifter nådda

2023-08-08 12:57:01 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-08 11:57:23 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-08 11:33:39 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-08 11:10:56 +0200

10 underskrifter nådda