Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regering och riksdag

Följ FN-konventionen om de Mänskliga rättigheterna från 1965 #Viärsamma!

Vi kräver av Sveriges Regering skall följa FN-konventionen från 1965 om de Mänskliga rättigheterna och förbjuda organiserad rasism och nazism.

Varför är det viktigt?

Detta är grunden för allas lika värde och ett måste om vi skall uppnå jämställdhet mellan människor oavsett kön, ursprung,sexualitet,hudfärg eller religion.

Uppdateringar

2017-01-30 13:36:27 +0100

100 underskrifter nådda

2017-01-30 11:30:36 +0100

50 underskrifter nådda

2017-01-30 10:32:33 +0100

25 underskrifter nådda

2017-01-30 10:11:43 +0100

10 underskrifter nådda