Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolinspektionen

För en inkluderande skolmiljö: Vi elever kräver att bönerummet/andrummet återöppnas!

Hör våran röst! Vi elever på Arena Academy anser att det finns ett stort behov för ett andligt rum där elever oavsett religion, tro eller spiritualitet kan koppla av och vila tankarna i en hetsig skolmiljö. Detta är inget nytt koncept utan ett framgångsrikt välkänt koncept:”vilorum” i alla möjliga gymnasieskolor, universitetet och högskolor i hela landet. Vi är en majoritet som kräver att tas i hänsyn i ett beslut om att återöppna vårt andrum-det som en gång var skolans trygghet. Vi kräver att skolinspektionen faktiskt pratar med elever som går i gymnasieskolan och inte en minoritet som är emot andras rättigheter och frihet utan etiska grunder. Om inte detta respekteras bör skolinspektionen istället undersöka de intressen som inte är utefter att skapa en likvärdig och inkluderande skolmiljö på Arena Academy. Vi kräver att få någon form utav substitut till det rummet som en gång fanns på skolan, ni får kalla det precis vad ni vill men det kommer alltid vara samma rum för oss elever på skolan där alla är välkomna.

Varför är det viktigt?

För en mer inkluderande skolmiljö och där alla elevers behov att utöva sin religion, tro och all form av spiritualitet respekteras när det faktiskt finns möjlighet till att möjliggöra det.

Hälsobrunnsgatan 6, 113 61 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-08-22 19:46:49 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-22 17:05:36 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-22 16:41:11 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-22 16:29:51 +0200

10 underskrifter nådda