Hoppa till huvudinnehåll

Till: Näringsdepartementet, Sveriges regering

För levande kultur och ren natur i ett gruvfritt Jokkmokk

Kära Karl-Petter Thorwaldsson!
Grattis till din nya roll som näringsminister! Eftersom du är ny tycker vi det passar bra att informera om de konsekvenser som en järnmalmsgruva i Gállok/Kallak, fyra mil västanför Jokkmokk riskerar att ge för urfolket samerna, ortsbefolkningen, fritidshusägarna, turisterna samt inte minst för vattnet och den biologiska mångfalden för evinnerliga tider.

Det tre kvadratkilometer stora och 400 meter djupa dagbrottet blir förödande för renskötseln i området. Järnmalm är ingen ovanlig och kritisk metall som behövs i den så kallade gröna omställningen. Det räcker med alla andra järnmalmsgruvor som redan finns i Norrbotten. Jokkmokks kommun har redan bidragit nog mycket till Sveriges försörjning av elström och skog. Det räcker nu.
Vi kräver att du Karl-Petter Thorwaldsson, och Sveriges regering, inte tillåter någon gruva i Gállok/Kallak!

Varför är det viktigt?

Deklarationen om urfolks rättigheter antogs 2007 av Förenta Nationerna. I deklarationen sägs bland annat att urfolk har rätt att bli konsulterade, informerade och fatta beslut i frågor som berör dem och deras rättigheter, utan påtryckningar utifrån och att urfolk har rätt att bestämma vad som är bäst för dem och deras samhällen. Urfolket samerna måste också få råda över de här gruvplanerna.

Laponias status som världsarv hotas. Samma renar som på somrarna betar i Sarek och Badjelánnda är de renar som också betar i och vid det planerade gruvområdet. Renarna och renskötseln i Laponia var en lika viktig del som naturvärdena för att Laponia alls kunde bli världsarv. UNESCO anser att gruvan i stor grad kommer påverka världsarvet. Laponias status som världsarv kan mycket väl komma att upphöra om gruvan blir verklighet.

Byn Björkholmen, som ligger knappt två kilometer från det planerade dagbrottet, tvingas att evakueras om gruvan kommer. Marker som byborna brukat i generationer blir då bortsprängda.

Lokalbefolkningens försörjning av kött, fisk, örter, bär och svamp saboteras för all framtid och möjligheterna till rekreation i den enda kvarlämnade gammelskogen i området, på berglandet Roavvoajvve, spolieras.

Jokkmokks trovärdighet som natur- och kulturkommun urholkas. Många av de idag återkommande jokkmokksbesökarna kommer troligen att hitta sig andra besöksmål.

Gruvan riskerar att förgifta Lilla Lule älv, som är vattentäkt för Bodens och Luleås cirka 100 000 invånare . Om gruvans damm rämnar dras alla vattenkraftsdammar som finns nedströms med i översvämningen. Många människor riskerar att dö.

Jokkmokks luftkvalité kommer att dramatiskt försämras. I den förhärskande västliga vinden kommer fina dammpartiklar att spridas två-tre mil från gruvområdet. Damm som hamnar i vattnet, i fiskarna, på lavar som renarna äter, på gräs, bär, örter och svampar.

En 90-tons lastbil som var 90 sekund kör på kvikkjokksvägen (väg 805) ger ökat buller och ökar risken för olyckor för bofasta, stugägare, semesterfirare, turister, renar och annat vilt. De effekter på klimatet all denna dieselsdrivna trafik medför måste också beaktas.

Mineraler är ändliga resurser. Det är egoistiskt och kortsynt att generationer som nu lever ska tömma det mesta som finns av kända malmkroppar.

Istället för nya gruvor i gruvfria kommuner måste rejäla satsningar göras på att återvinna mineraler som redan är uppbrutna.

Hur den kommer att överlämnas

Kampanjen träffade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson den 11 februari och lämnade över namninsamlingen. Tyvärr valde regeringen att gå på gruvbolagens linje. Men kampen fortsätter och vi kommer försöka lämna över uppropet till andra makthavare framöver för att stoppa gruvan.

Jokkmokk, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-02-11 14:28:21 +0100

SVT: Överlämnade 70 000 gruvprotester till näringsministern

https://www.svt.se/nyheter/sapmi/har-overlamnas-70-000-gruvprotester-till-naringsministern

2022-02-11 14:27:42 +0100

DN: Stor protestlista mot Kallakgruvan lämnas till regeringen

https://www.dn.se/vetenskap/stor-protestlista-mot-kallakgruvan-lamnas-till-regeringen/

2022-02-04 09:09:21 +0100

50,000 underskrifter nådda

2022-01-24 11:39:23 +0100

20,000 underskrifter nådda

2022-01-11 23:01:37 +0100

10,000 underskrifter nådda

2021-12-22 06:48:15 +0100

5,000 underskrifter nådda

2021-12-20 11:28:25 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-12-12 21:43:26 +0100

500 underskrifter nådda

2021-12-09 14:04:18 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-09 11:14:25 +0100

50 underskrifter nådda

2021-12-09 10:12:01 +0100

25 underskrifter nådda

2021-12-09 09:30:03 +0100

10 underskrifter nådda

2021-12-09 09:18:18 +0100

Brev skickat till regeringen den 6 december 2021:
https://kvikkjokk.nu/brev-om-kallak-till-regeringen/