Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till Södra Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Förhindra nedläggning av Barnmottagningen i Ulricehamn

Politikerna beslutade 24/9 på Regionstyrelsemöte att inte lägga ned Barnmottagningen i Ulricehamn och Lerum.

Godkänn inte SÄS planer på nedläggning av Ulricehamns Barn- och Ungdomsmedicinskamottagning.

Varför är det viktigt?

Barnfamiljer i Ulricehamn och Tranemo med närområden ska ha tillgång till nära och god vård!

Ulricehamns Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning har funnits sedan 1980-talets början. Detta har inneburit tillgång till närbelägen och lättillgänglig vård för barnfamiljer i området. På mottagningen träffar familjerna erfaren barnläkare, barnsjuksköterskor, barndietist och barnpsykolog. De barn som följs på mottagningen har olika besvär så som astma, allergi, magbesvär, infektioner och urinvägsbesvär samt mer komplicerade sjukdomstillstånd exempelvis epilepsi. Genom åren har ett väl fungerande samarbete utvecklats med BVC, Vårdcentraler, Förskolor, Skolhälsovård, Socialtjänst, BUP, Barnhabilitering samt Sjukhusens barnkliniker. Om mottagningen stängs riskeras allt detta att raseras.
2013 blev barnmottagningarna i Södra Älvsborg inordnade under barnkliniken SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus) vilket har inneburit en försämring för verksamheterna. Tungrodd administration och bristande förståelse för verksamheten har lett till personalflykt och svårigheter att rekrytera.
Nu planerar SÄS att lägga ned Barnmottagningen i Ulricehamn samt även i Lerum trots att budskapet som finns inom vården är ”nära vård”, ”ökad tillgänglighet” och ”mer tillgänglighet”. Nedläggning innebär att ca 8000 barn i upptagningsområdet får söka sig till Viskans barnmottagning i Borås alternativt Skenes barnmottagning. Konkurrensen blir högre angående vård, både för de barn som redan tillhör respektive barnmottagning och de barn som hör till Ulricehamn.
Men det finns en möjlighet att stoppa detta. SÄS kan inte genomföra en nedläggning utan tillåtelse från Södra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, som har samråd 29 augusti 2019.
Hjälp till att stoppa nedläggning av Ulricehamns närbelägna, sakkunniga och lättillgängliga barnmottagning. Tiden är knapp, men tillsammans kan vi göra något. Så skriv på och dela namninsamlingen med någon eller några som är berörde – gärna via email, men också på Facebook eller andra sociala nätverk!
Ulricehamn, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-09-30 13:19:08 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 1,010 underskrifter

2019-08-27 16:32:59 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-08-14 19:37:49 +0200

500 underskrifter nådda

2019-08-13 20:31:57 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-13 19:30:07 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-13 18:40:26 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-13 17:06:30 +0200

10 underskrifter nådda